Webseiten-Bericht für efund.pl

efund.pl favicon efund.pl

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online

11 April 2022 efund.pl

Fundusze inwestycyjne, inwestycje online. fundusze inwestycyjne, inwestycje online.

SEO Score
Geschwindigkeitsfaktor
Design Score

Efund.pl SEO Leistungsbericht

39 Briefe
Seitentitel

Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.

40 Briefe
Seitenbeschreibung

Großartig, denn Ihre Seitenbeschreibung enthält zwischen 70 und 160 Anzahl Zeichen.

5 Stück
Bilder

Es konnten 5 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden. Bei 2 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.

73 %
Text/HTML Verhältnis

Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist mehr als 70 Prozent, dass unter Umständen dazu führen kann, dass diese Webseite als SPAM eingestuft wird.

Flash

Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.

IFrame

Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online SEO Inhalte

1 Stück
H1
0 Stück
H2
7 Stück
H3
18 Stück
H4
0 Stück
H5
0 Stück
H6

Überschriften

 • Text nicht gefunden H1
 • INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE H3
 • USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI H3
 • INFORMACJE NA TEMAT KOSZTÓW, OPŁAT I PROWIZJI H3
 • ZASADY POSTĘPOWANIA Z REKLAMACJAMI UCZESTNIKÓW H3
 • ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW H3
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH H3
 • INFORMACJE DODATKOWE H3
 • 1) firma (nazwa) dystrybutora H4
 • 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa H4
 • 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy H4
 • 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia H4
 • 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora H4
 • 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem H4
 •     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych TFI: H4
 •     2. za pośrednictwem Serwisu Internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych TFI: H4
 • Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego H4
 • Usługi świadczone przez Moventum Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych: H4
 • Zasady Postępowania Stosowane przez Pracowników Moventum Sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/IVR H4
 • Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach poprzez: H4
 • Informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości; H4
 • Koszty, Opłaty i Prowizje H4
 • Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora H4
 • Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników: H4
 • Przetwarzanie danych osobowych H4
 • Zasady traktowania klientów – ogólne H4

Og META Eigenschaften

efund.pl SEO Links

In-page links

 • Interne Links 40%

 • Externe Links [natürliche Links 60%]

 • Externe Links [noFollow 0%]

efund.pl - In-Page-Link-Tabelle

Anker Link Typ Natürlich
Polityce Plików Cookies http://efund.pl/./polityka-plikow-cookies intern natürliche Links
Strona główna http://efund.pl/. intern natürliche Links
Dokumenty http://efund.pl/./dokumenty intern natürliche Links
Kontakt http://efund.pl/./kontakt intern natürliche Links
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2templetonpl/efund/templetonpl/Login.app extern natürliche Links
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2ing/efund/ing extern natürliche Links
Lista obsługiwanych funduszy przez Moventum Sp. z o. o. w ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa http://efund.pl/./files/Lista_funduszy.pdf?1649683194 intern natürliche Links
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi24.pl/int2nn/portal/nn/Login.app?mode=login&_ga=2.199819373. extern natürliche Links
www.nntfi.pl http://nntfi.pl/ extern natürliche Links
www.allianz.pl http://allianz.pl/ extern natürliche Links
www.franklintempleton.pl http://franklintempleton.pl/ extern natürliche Links
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-info extern natürliche Links
TFI Allianz Polska S.A. https://allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-statuty-funduszy extern natürliche Links
Templeton Asset Management (Poland) TFI. S.A. https://franklintempleton.pl/investor/materialy/prospekty-i-sprawozdania extern natürliche Links
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych http://efund.pl/./files/Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf intern natürliche Links
Akty prawne, https://knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/akty_p extern natürliche Links
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show extern natürliche Links
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne https://knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne extern natürliche Links
O serwisie http://efund.pl/./o-serwisie intern natürliche Links
Warunki ogólne http://efund.pl/./warunki-ogolne intern natürliche Links

efund.pl SEO Suchbegriffe

Keywords Consistency for Efund.pl

Suchbegriff Inhalt Seitentitel Suchbegriffe Seitenbeschreibung Überschriften
moventum 62 0.png 0.png 0.png 1.png
lub 41 0.png 0.png 0.png 1.png
przez 35 0.png 0.png 0.png 1.png
klienta 34 0.png 0.png 0.png 1.png
uczestnictwa 33 0.png 0.png 0.png 1.png
oraz 23 0.png 0.png 0.png 1.png
funduszy 23 0.png 0.png 0.png 1.png
inwestycyjnych 21 0.png 0.png 0.png 1.png
dystrybutora 18 0.png 0.png 0.png 1.png
tfi 17 0.png 0.png 0.png 1.png
nie 17 0.png 0.png 0.png 1.png
pracownik 17 0.png 0.png 0.png 1.png

Suchbegriffswolke for efund.pl

świadczenia X7 zbywaniu X8 funduszach X9 uczestnictwa X33 może X11 jednostek X16 ich X11 dystrybutora X18 moventum X62 jest X11 danego X8 mogą X8 zarządzaniu X6 niż X7 które X7 się X6 nie X17 zasady X8 zakresie X6 lub X41 usługi X14 inwestycyjnych X21 pracownik X17 klientów X15 dla X9 związku X6 odkupywaniu X8 inwestycyjnymi X7 towarzystwa X8 usług X8 klienta X34 prowadzi X6 otwartych X8 tytułów X10 alternatywnymi X6 przez X35 informacje X12 interesów X16 sposób X7 zleceń X7 oraz X23 tym X7 reklamacji X8 tfi X17 funduszy X23 pośrednictwa X7 celu X9 funduszami X7 informacji X14 przypadku X9

efund.pl Benutzerfreundlichkeit

URL

8 Länge

Verschlüsselung

Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.

Sprache

Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: . none.png

Veraltetes HTML

Überholte (deprecated) HTML Tags sind HTML Tags, die zwar aktuell funktionieren, aber bald nicht mehr von jedem Browser unterstützt werden. Wir empfehlen Ihnen diese überholten HTML Tags durch aktuelle HTML Tags zu ersetzen.

Favoriten Icon

Gut. Die Webseite hat ein Favicon.

E-Mail Datenschutz

Sehr gut, denn es wurde keine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden.

Dublin Core

Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.

Druckeigenschaften

Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.

efund.pl Optimierung

XHTML 1.0 Transitional
Design
Gzip
!
9
Dateien
2
.css
2
.js
5
image

W3C Standard

 • W3C-Qualitätsberichte
 • Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen.
 • Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden.
 • Gut, denn Ihre Webseite enthält nur wenig CSS-Dateien. Gut, denn Ihre Webseite enthält nur wenig CSS-Dateien.
 • Perfekt, denn Ihre Webseite enthät nur wenig Javascript-Dateien. Perfekt, denn Ihre Webseite enthät nur wenig Javascript-Dateien.

Dokument

 • Mobile Optimierung
 • Apple Icon Apple Icon
 • META Viewport Tag META Viewport Tag
 • Robots.txt
 • Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei. Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
 • http://efund.pl/robots.txt efund.pl Robots.txt
 • Analytics
 • Sehr gut, Ihre Website hat ein Analyse-Tool. Sehr gut, Ihre Website hat ein Analyse-Tool.
 • Google Analytics googleanalytics

Efund.pl Website Statik

 • efund.pl IP No 195.47.203.101
 • Land der Beliebtheit Poland
 • Time Zone Europe/Warsaw
 • ISP Netia

Backlink-Statik

efund.pl Backlink-Statik - 1
efund.pl Backlink-Statik - 2

efund.pl Similar Sites & Alternatives

efund.pl Site Summary

, 1) firma (nazwa) dystrybutora, 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia, 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora, 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem,     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych tfi:,     2. za pośrednictwem serwisu internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych tfi:, podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, usługi świadczone przez moventum sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:, zasady postępowania stosowane przez pracowników moventum sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/ivr, uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w funduszach/subfunduszach poprzez:, informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości;, koszty, opłaty i prowizje, podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora, zasady postępowania z reklamacjami uczestników:, przetwarzanie danych osobowych, zasady traktowania klientów – ogólne, informacje o dystrybutorze, usługi w zakresie dystrybucji, informacje na temat kosztów, opłat i prowizji, zasady postępowania z reklamacjami uczestników, zarządzanie konfliktem interesów, przetwarzanie danych osobowych, informacje dodatkowe, świadczenia, zbywaniu, funduszach, uczestnictwa, może, jednostek, ich, dystrybutora, moventum, jest, danego, mogą, zarządzaniu, niż, które, się, nie, zasady, zakresie, lub, usługi, inwestycyjnych, pracownik, klientów, dla, związku, odkupywaniu, inwestycyjnymi, towarzystwa, usług, klienta, prowadzi, otwartych, tytułów, alternatywnymi, przez, informacje, interesów, sposób, zleceń, oraz, tym, reklamacji, tfi, funduszy, pośrednictwa, celu, funduszami, informacji, przypadku, efund.pl.