Website review efund.pl

efund.pl favicon efund.pl

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online

April 11 2022 efund.pl

Fundusze inwestycyjne, inwestycje online. fundusze inwestycyjne, inwestycje online.

SEO Score
Speed Score
Design Score

Efund.pl SEO Performance Report

39 letters
Title

Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.

40 letters
Description

Great, your meta description contains between 70 and 160 characters.

5 piece
Images

We found 5 images on this web page. 2 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

73 %
Text/HTML Ratio

This page's ratio of text to HTML code is more than 70 percent, this means that your the page might run the risk of being considered spam.

Flash

Perfect, no Flash content has been detected on this page.

Iframe

Great, there are no Iframes detected on this page.

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online SEO Content

1 piece
H1
0 piece
H2
7 piece
H3
18 piece
H4
0 piece
H5
0 piece
H6

Headings

 • text not found H1
 • INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE H3
 • USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI H3
 • INFORMACJE NA TEMAT KOSZTÓW, OPŁAT I PROWIZJI H3
 • ZASADY POSTĘPOWANIA Z REKLAMACJAMI UCZESTNIKÓW H3
 • ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW H3
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH H3
 • INFORMACJE DODATKOWE H3
 • 1) firma (nazwa) dystrybutora H4
 • 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa H4
 • 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy H4
 • 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia H4
 • 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora H4
 • 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem H4
 •     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych TFI: H4
 •     2. za pośrednictwem Serwisu Internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych TFI: H4
 • Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego H4
 • Usługi świadczone przez Moventum Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych: H4
 • Zasady Postępowania Stosowane przez Pracowników Moventum Sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/IVR H4
 • Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach poprzez: H4
 • Informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości; H4
 • Koszty, Opłaty i Prowizje H4
 • Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora H4
 • Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników: H4
 • Przetwarzanie danych osobowych H4
 • Zasady traktowania klientów – ogólne H4

Og Meta Properties

efund.pl SEO Links

In-page links

 • Internal Links 40%

 • External Links [DoFollow 60%]

 • External Links [NoFollow 0%]

efund.pl - In-page links table

Anchor Link Type Relationships
Polityce Plików Cookies http://efund.pl/./polityka-plikow-cookies Internal DoFollow
Strona główna http://efund.pl/. Internal DoFollow
Dokumenty http://efund.pl/./dokumenty Internal DoFollow
Kontakt http://efund.pl/./kontakt Internal DoFollow
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2templetonpl/efund/templetonpl/Login.app External DoFollow
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2ing/efund/ing External DoFollow
Lista obsługiwanych funduszy przez Moventum Sp. z o. o. w ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa http://efund.pl/./files/Lista_funduszy.pdf?1649683194 Internal DoFollow
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi24.pl/int2nn/portal/nn/Login.app?mode=login&_ga=2.199819373. External DoFollow
www.nntfi.pl http://nntfi.pl/ External DoFollow
www.allianz.pl http://allianz.pl/ External DoFollow
www.franklintempleton.pl http://franklintempleton.pl/ External DoFollow
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-info External DoFollow
TFI Allianz Polska S.A. https://allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-statuty-funduszy External DoFollow
Templeton Asset Management (Poland) TFI. S.A. https://franklintempleton.pl/investor/materialy/prospekty-i-sprawozdania External DoFollow
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych http://efund.pl/./files/Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf Internal DoFollow
Akty prawne, https://knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/akty_p External DoFollow
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show External DoFollow
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne https://knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne External DoFollow
O serwisie http://efund.pl/./o-serwisie Internal DoFollow
Warunki ogólne http://efund.pl/./warunki-ogolne Internal DoFollow

efund.pl SEO Keywords

Keywords Consistency for Efund.pl

Keyword Content Title Keywords Description Headings
moventum 62 0.png 0.png 0.png 1.png
lub 41 0.png 0.png 0.png 1.png
przez 35 0.png 0.png 0.png 1.png
klienta 34 0.png 0.png 0.png 1.png
uczestnictwa 33 0.png 0.png 0.png 1.png
oraz 23 0.png 0.png 0.png 1.png
funduszy 23 0.png 0.png 0.png 1.png
inwestycyjnych 21 0.png 0.png 0.png 1.png
dystrybutora 18 0.png 0.png 0.png 1.png
tfi 17 0.png 0.png 0.png 1.png
nie 17 0.png 0.png 0.png 1.png
pracownik 17 0.png 0.png 0.png 1.png

Keywords Cloud for efund.pl

inwestycyjnymi X7 celu X9 zasady X8 prowadzi X6 zakresie X6 zbywaniu X8 przypadku X9 usługi X14 sposób X7 uczestnictwa X33 które X7 związku X6 zarządzaniu X6 zleceń X7 inwestycyjnych X21 dystrybutora X18 przez X35 pracownik X17 otwartych X8 moventum X62 funduszach X9 odkupywaniu X8 klientów X15 reklamacji X8 interesów X16 informacje X12 mogą X8 może X11 funduszami X7 lub X41 towarzystwa X8 klienta X34 funduszy X23 świadczenia X7 dla X9 danego X8 oraz X23 niż X7 się X6 nie X17 ich X11 tym X7 jednostek X16 informacji X14 jest X11 pośrednictwa X7 tytułów X10 usług X8 tfi X17 alternatywnymi X6

efund.pl Usability

Url

8 Length

Encoding

Perfect. Your declared charset is UTF-8.

Language

Good. Your declared language is . none.png

Deprecated HTML

Deprecated HTML tags are HTML tags that are no longer used. It is recommended that you remove or replace these HTML tags because they are now obsolete. Check!

Favicon

Great, your website has a favicon.

Email Privacy

Great no email address has been found in plain text!

Dublin Core

This page does not take advantage of Dublin Core.

Printability

We could not find a Print-Friendly CSS.

efund.pl Optimization

XHTML 1.0 Transitional
Design
Gzip
!
9
files
2
.css
2
.js
5
image

W3C Standarts

 • W3C Quality Reports
 • Excellent, your website doesn't use nested tables. Excellent, your website doesn't use nested tables.
 • Too bad, your website is using inline styles. Too bad, your website is using inline styles.
 • Great, your website has few CSS files. Great, your website has few CSS files.
 • Perfect, your website has few JavaScript files. Perfect, your website has few JavaScript files.

Document

 • Mobile Optimization
 • Apple Icon Apple Icon
 • Meta Viewport Tag Meta Viewport Tag
 • Robots.txt
 • Great, your website has a robots.txt file. Great, your website has a robots.txt file.
 • http://efund.pl/robots.txt efund.pl Robots.txt
 • Analytics
 • Great, your website has an analytics tool. Great, your website has an analytics tool.
 • Google Analytics googleanalytics

Efund.pl Website Statics

 • efund.pl IP No 195.47.203.101
 • Country of Popular Poland
 • Time Zone Europe/Warsaw
 • ISP Netia

Backlink Statics

efund.pl Backlink Statics - 1
efund.pl Backlink Statics - 2

efund.pl Similar Sites & Alternatives

efund.pl Site Summary

informacje o dystrybutorze, usługi w zakresie dystrybucji, informacje na temat kosztów, opłat i prowizji, zasady postępowania z reklamacjami uczestników, zarządzanie konfliktem interesów, przetwarzanie danych osobowych, informacje dodatkowe, 1) firma (nazwa) dystrybutora, 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia, 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora, 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem,     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych tfi:,     2. za pośrednictwem serwisu internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych tfi:, podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, usługi świadczone przez moventum sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:, zasady postępowania stosowane przez pracowników moventum sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/ivr, uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w funduszach/subfunduszach poprzez:, informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości;, koszty, opłaty i prowizje, podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora, zasady postępowania z reklamacjami uczestników:, przetwarzanie danych osobowych, zasady traktowania klientów – ogólne, , inwestycyjnymi, celu, zasady, prowadzi, zakresie, zbywaniu, przypadku, usługi, sposób, uczestnictwa, które, związku, zarządzaniu, zleceń, inwestycyjnych, dystrybutora, przez, pracownik, otwartych, moventum, funduszach, odkupywaniu, klientów, reklamacji, interesów, informacje, mogą, może, funduszami, lub, towarzystwa, klienta, funduszy, świadczenia, dla, danego, oraz, niż, się, nie, ich, tym, jednostek, informacji, jest, pośrednictwa, tytułów, usług, tfi, alternatywnymi, efund.pl.