Website review kokbet.win

kokbet.win favicon kokbet.win

home - KOKBET

September 15 2021 kokbet.win

. .

SEO Score
Speed Score
Design Score

Kokbet.win SEO Performance Report

13 letters
Title

Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.

0 letters
Description

Great, your meta description contains between 70 and 160 characters.

17 piece
Images

We found 17 images on this web page. 15 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

3 %
Text/HTML Ratio

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.

Flash

Perfect, no Flash content has been detected on this page.

Iframe

Great, there are no Iframes detected on this page.

kokbet.win SEO Content

0 piece
H1
8 piece
H2
2 piece
H3
0 piece
H4
0 piece
H5
0 piece
H6

Headings

 • GIỚI THIỆU VỀ KOKBET H2
 • DANH SÁCH GAME ONLINE NỔI BẬT TẠI KOKBET H2
 • GIÁ TRỊ CỐT LÕI TẠI KOKBET H2
 • Siêu Thưởng Mỗi Cược Xâu H2
 • Thưởng 50% Gửi Tiền Trở Lại VIP H2
 • Tặng Tiền Cược Miễn Phí H2
 • Thưởng 100% Gửi Tiền Đầu Tiên H2
 • KOKBET H2
 • TẤT CẢ KHUYẾN MÃI KOKBET H3
 • SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG KOKBET H3

Og Meta Properties

locale vi_VN
type website
title home - KOKBET
url https://kokbet.win/
site_name KOKBET

kokbet.win SEO Links

In-page links

 • Internal Links 94.44%

 • External Links [DoFollow 5.56%]

 • External Links [NoFollow 0%]

kokbet.win - In-page links table

Anchor Link Type Relationships
Skip to content http://kokbet.win/#main Internal DoFollow
Trang chủ https://kokbet.win/ Internal DoFollow
Đăng ký KOKBET https://kokbet.win/dang-ky-kokbet/ Internal DoFollow
Nạp tiền KOKBET https://kokbet.win/nap-tien-kokbet/ Internal DoFollow
Rút tiền KOKBET https://kokbet.win/rut-tien-kokbet/ Internal DoFollow
Casino https://kokbet.win/casino/ Internal DoFollow
Xóc đĩa https://kokbet.win/xoc-dia-kokbet/ Internal DoFollow
Bầu cua tôm cá https://kokbet.win/bau-cua-tom-ca-kokbet/ Internal DoFollow
Tài xỉu https://kokbet.win/tai-xiu-kokbet/ Internal DoFollow
Xí ngầu https://kokbet.win/xi-ngau-kokbet/ Internal DoFollow
Rồng hổ https://kokbet.win/rong-ho-kokbet/ Internal DoFollow
Roulette https://kokbet.win/roulette-kokbet/ Internal DoFollow
Baccarat https://kokbet.win/baccarat-kokbet/ Internal DoFollow
Bài cào https://kokbet.win/bai-cao-kokbet/ Internal DoFollow
Bài Catte https://kokbet.win/bai-catte-kokbet/ Internal DoFollow
Liêng https://kokbet.win/lieng-kokbet/ Internal DoFollow
Hỗ trợ http://3 External DoFollow
Game https://kokbet.win/game/ Internal DoFollow

kokbet.win SEO Keywords

Keywords Consistency for Kokbet.win

Keyword Content Title Keywords Description Headings
bài 6 0.png 0.png 0.png 0.png
kokbet 5 1.png 0.png 0.png 1.png
game 4 0.png 0.png 0.png 1.png
đăng 3 0.png 0.png 0.png 0.png
đĩa 2 0.png 0.png 0.png 0.png
tài 2 0.png 0.png 0.png 0.png
rồng 2 0.png 0.png 0.png 0.png
bầu 2 0.png 0.png 0.png 0.png
phố 2 0.png 0.png 0.png 0.png
liêng 2 0.png 0.png 0.png 0.png
ngầu 2 0.png 0.png 0.png 0.png
xỉu 2 0.png 0.png 0.png 0.png

Keywords Cloud for kokbet.win

bóng X1 tiền X2 cua X2 trợ X1 liêng X2 chủ X1 cào X1 phố X2 rút X1 được X1 đối X1 pbcom X1 tạào X1 jun88 X1 xỉu X2 thành X2 bài X6 ayala X1 tiến X1 đại X1 nhập X1 trang X1 lập X1 live X1 tài X2 đăng X3 tôm X1 roulette X2 ngầu X2 xóc X2 thưởng X2 chính X1 kokbet X5 bắn X1 đĩa X2 rồng X2 online X1 tại X1 tượng X1 game X4 nạp X1 home X1 bầu X2 trụ X1 đổi X2 casino X2 phỏm X1 baccarat X1 phillippines X2 lên X1

kokbet.win Usability

Url

10 Length

Encoding

Perfect. Your declared charset is UTF-8.

Language

Good. Your declared language is VI. vi.png

Deprecated HTML

Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.

Favicon

Very bad. We have not found shortcut icon. Icons are one of easy ways to attract regular visitors to your website more often.

Email Privacy

Great no email address has been found in plain text!

Dublin Core

This page does not take advantage of Dublin Core.

Printability

We could not find a Print-Friendly CSS.

kokbet.win Optimization

HTML 5
Design
Gzip
!
32
files
6
.css
9
.js
17
image

W3C Standarts

 • W3C Quality Reports
 • Excellent, your website doesn't use nested tables. Excellent, your website doesn't use nested tables.
 • Too bad, your website is using inline styles. Too bad, your website is using inline styles.
 • Too bad, your website has too many CSS files (more than 4). Too bad, your website has too many CSS files (more than 4).
 • Too bad, your website has too many JS files (more than {MoreNr}). Too bad, your website has too many JS files (more than {MoreNr}).

Document

 • Mobile Optimization
 • Apple Icon Apple Icon
 • Meta Viewport Tag Meta Viewport Tag
 • Robots.txt
 • Great, your website has a robots.txt file. Great, your website has a robots.txt file.
 • http://kokbet.win/robots.txt kokbet.win Robots.txt
 • Analytics
 • We didn't detect an analytics tool installed on this website.

  Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data. We didn't detect an analytics tool installed on this website. <br><br>Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

Kokbet.win Website Statics

 • kokbet.win IP No 162.0.229.230
 • Country of Popular United States
 • Time Zone America/Phoenix
 • ISP Namecheap

Backlink Statics

kokbet.win Backlink Statics - 1
kokbet.win Backlink Statics - 2

kokbet.win Site Summary

tất cả khuyến mãi kokbet, sản phẩm chất lượng kokbet, giới thiệu về kokbet, danh sách game online nổi bật tại kokbet, giá trị cốt lõi tại kokbet, siêu thưởng mỗi cược xâu, thưởng 50% gửi tiền trở lại vip, tặng tiền cược miễn phí, thưởng 100% gửi tiền đầu tiên, kokbet, bóng, tiền, cua, trợ, liêng, chủ, cào, phố, rút, được, đối, pbcom, tạào, jun88, xỉu, thành, bài, ayala, tiến, đại, nhập, trang, lập, live, tài, đăng, tôm, roulette, ngầu, xóc, thưởng, chính, kokbet, bắn, đĩa, rồng, online, tại, tượng, game, nạp, home, bầu, trụ, đổi, casino, phỏm, baccarat, phillippines, lên, kokbet.win.