Revisión web de efund.pl

efund.pl favicon efund.pl

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online

11 Abril 2022 efund.pl

Fundusze inwestycyjne, inwestycje online. fundusze inwestycyjne, inwestycje online.

Puntaje SEO
Puntaje de velocidad
Puntaje de diseño

Efund.pl Informe de rendimiento de SEO

39 letras
Título

Perfecto, tu título contiene entre 10 y 70 caracteres.

40 letras
Descripción

Genial, tu descripción meta contiene entre 70 y 160 caracteres.

5 pedazo
Imagenes

Hemos encontrado 5 imágenes en esta web. 2 atributos alt están vacios o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.

73 %
Ratio Texto/HTML

El ratio entre texto y código HTML de esta página es mayor que el 70 por ciento, lo que significa que la página corre el riesgo de ser considerada spam.

Flash

Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.

Iframe

Genial, no se han detectado Iframes en la página.

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online Contenido SEO

1 pedazo
H1
0 pedazo
H2
7 pedazo
H3
18 pedazo
H4
0 pedazo
H5
0 pedazo
H6

Titulos

 • texto no encontrado H1
 • INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE H3
 • USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI H3
 • INFORMACJE NA TEMAT KOSZTÓW, OPŁAT I PROWIZJI H3
 • ZASADY POSTĘPOWANIA Z REKLAMACJAMI UCZESTNIKÓW H3
 • ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW H3
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH H3
 • INFORMACJE DODATKOWE H3
 • 1) firma (nazwa) dystrybutora H4
 • 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa H4
 • 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy H4
 • 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia H4
 • 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora H4
 • 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem H4
 •     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych TFI: H4
 •     2. za pośrednictwem Serwisu Internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych TFI: H4
 • Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego H4
 • Usługi świadczone przez Moventum Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych: H4
 • Zasady Postępowania Stosowane przez Pracowników Moventum Sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/IVR H4
 • Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach poprzez: H4
 • Informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości; H4
 • Koszty, Opłaty i Prowizje H4
 • Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora H4
 • Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników: H4
 • Przetwarzanie danych osobowych H4
 • Zasady traktowania klientów – ogólne H4

Propiedades Meta Og

efund.pl Enlaces SEO

Enlaces en página

 • Enlaces Internos 40%

 • Enlaces Externos [Pasando Jugo 60%]

 • Enlaces Externos [noFollow 0%]

efund.pl - Tabla de enlaces en la página

Ancla Link Tipo Jugo
Polityce Plików Cookies http://efund.pl/./polityka-plikow-cookies Interna Pasando Jugo
Strona główna http://efund.pl/. Interna Pasando Jugo
Dokumenty http://efund.pl/./dokumenty Interna Pasando Jugo
Kontakt http://efund.pl/./kontakt Interna Pasando Jugo
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2templetonpl/efund/templetonpl/Login.app Externo Pasando Jugo
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2ing/efund/ing Externo Pasando Jugo
Lista obsługiwanych funduszy przez Moventum Sp. z o. o. w ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa http://efund.pl/./files/Lista_funduszy.pdf?1649683194 Interna Pasando Jugo
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi24.pl/int2nn/portal/nn/Login.app?mode=login&_ga=2.199819373. Externo Pasando Jugo
www.nntfi.pl http://nntfi.pl/ Externo Pasando Jugo
www.allianz.pl http://allianz.pl/ Externo Pasando Jugo
www.franklintempleton.pl http://franklintempleton.pl/ Externo Pasando Jugo
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-info Externo Pasando Jugo
TFI Allianz Polska S.A. https://allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-statuty-funduszy Externo Pasando Jugo
Templeton Asset Management (Poland) TFI. S.A. https://franklintempleton.pl/investor/materialy/prospekty-i-sprawozdania Externo Pasando Jugo
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych http://efund.pl/./files/Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf Interna Pasando Jugo
Akty prawne, https://knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/akty_p Externo Pasando Jugo
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show Externo Pasando Jugo
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne https://knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne Externo Pasando Jugo
O serwisie http://efund.pl/./o-serwisie Interna Pasando Jugo
Warunki ogólne http://efund.pl/./warunki-ogolne Interna Pasando Jugo

efund.pl Palabras Clave SEO

Consistencia de las Palabras Clave for Efund.pl

Palabra Clave (Keyword) Contenido Título Palabras Claves (Keywords) Descripción Titulos
moventum 62 0.png 0.png 0.png 1.png
lub 41 0.png 0.png 0.png 1.png
przez 35 0.png 0.png 0.png 1.png
klienta 34 0.png 0.png 0.png 1.png
uczestnictwa 33 0.png 0.png 0.png 1.png
oraz 23 0.png 0.png 0.png 1.png
funduszy 23 0.png 0.png 0.png 1.png
inwestycyjnych 21 0.png 0.png 0.png 1.png
dystrybutora 18 0.png 0.png 0.png 1.png
tfi 17 0.png 0.png 0.png 1.png
nie 17 0.png 0.png 0.png 1.png
pracownik 17 0.png 0.png 0.png 1.png

Nube de Palabras Clave for efund.pl

towarzystwa X8 pracownik X17 klientów X15 które X7 zarządzaniu X6 uczestnictwa X33 informacje X12 mogą X8 tytułów X10 inwestycyjnych X21 sposób X7 może X11 przez X35 prowadzi X6 reklamacji X8 klienta X34 pośrednictwa X7 dla X9 tym X7 przypadku X9 zakresie X6 inwestycyjnymi X7 się X6 odkupywaniu X8 związku X6 jest X11 niż X7 usług X8 funduszach X9 funduszy X23 ich X11 funduszami X7 zbywaniu X8 usługi X14 nie X17 otwartych X8 interesów X16 jednostek X16 dystrybutora X18 danego X8 zleceń X7 oraz X23 lub X41 tfi X17 zasady X8 celu X9 alternatywnymi X6 świadczenia X7 informacji X14 moventum X62

efund.pl Usabilidad

Url

8 Longitud

Codificación

Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.

Idioma

Genial. Has declarado el idioma . none.png

HTML obsoleto

Hemos detectado etiquetas HTML obsoletas que ya no se usa. Es recomendable que cambies esas etiquetas por otras similares.

Favicon

Genial, tu web tiene un favicon.

Privacidad de los Emails

Genial. No hay ninguna dirección de email como texto plano!

Dublin Core

Esta página no usa Dublin Core.

Imprimibilidad

No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.

efund.pl Optimización

XHTML 1.0 Transitional
Design
Gzip
!
9
archivos
2
.css
2
.js
5
image

Estándares W3C

 • Informes de calidad del W3C
 • Excelente, esta web no usa tablas. Excelente, esta web no usa tablas.
 • Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS). Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS).
 • Genial, tu página web usa muy pocos ficheros CSS. Genial, tu página web usa muy pocos ficheros CSS.
 • Perfecto, tu web usa pocos ficheros JavaScript. Perfecto, tu web usa pocos ficheros JavaScript.

Documento

 • Optimización Móvil
 • Icono para Apple Icono para Apple
 • Etiqueta Meta Viewport Etiqueta Meta Viewport
 • Robots.txt
 • ¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt. ¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.
 • http://efund.pl/robots.txt efund.pl Robots.txt
 • Herramientas de Analítica
 • ¡Perfecto! Su sitio web tiene una herramienta de análisis. ¡Perfecto! Su sitio web tiene una herramienta de análisis.
 • Google Analytics googleanalytics

Efund.pl Website Estática

 • efund.pl IP No 195.47.203.101
 • País de populares Poland
 • Time Zone Europe/Warsaw
 • ISP Netia

Backlink Statics

efund.pl Backlink Statics - 1
efund.pl Backlink Statics - 2

efund.pl Similar Sites & Alternatives

efund.pl Site Summary

1) firma (nazwa) dystrybutora, 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia, 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora, 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem,     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych tfi:,     2. za pośrednictwem serwisu internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych tfi:, podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, usługi świadczone przez moventum sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:, zasady postępowania stosowane przez pracowników moventum sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/ivr, uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w funduszach/subfunduszach poprzez:, informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości;, koszty, opłaty i prowizje, podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora, zasady postępowania z reklamacjami uczestników:, przetwarzanie danych osobowych, zasady traktowania klientów – ogólne, , informacje o dystrybutorze, usługi w zakresie dystrybucji, informacje na temat kosztów, opłat i prowizji, zasady postępowania z reklamacjami uczestników, zarządzanie konfliktem interesów, przetwarzanie danych osobowych, informacje dodatkowe, towarzystwa, pracownik, klientów, które, zarządzaniu, uczestnictwa, informacje, mogą, tytułów, inwestycyjnych, sposób, może, przez, prowadzi, reklamacji, klienta, pośrednictwa, dla, tym, przypadku, zakresie, inwestycyjnymi, się, odkupywaniu, związku, jest, niż, usług, funduszach, funduszy, ich, funduszami, zbywaniu, usługi, nie, otwartych, interesów, jednostek, dystrybutora, danego, zleceń, oraz, lub, tfi, zasady, celu, alternatywnymi, świadczenia, informacji, moventum, efund.pl.