SEO Report

← Paina tästä päivittääksesi

Sivuston tiedotforwardingmycalls.net

 Luotu Huhtikuu 08 2019 03:25 AM Vanhentuneet tiedot? PÄIVITÄ !

Pisteet60/100


forwardingmycalls.net SEO Sisältö

Otsikko

Toll Free Number and Virtual Number Service Provider- Forwardingmycalls

Pituus : 71

Ihannetapauksessa, sinun otsikkosi pitäisi sisältää väliltä 10 ja 70 kirjainta (välilyönnit mukaanlukien ). Käytä tätä ilmaista työkalua laskeaksi tekstin pituus.
adv Advertorial Get high maximum transfers into more than 20 currencies while saving up to 90% over local banks! TransferWise International Money Transfers!
Kuvaus

We have the best solutions such as toll free numbers, virtual PBX, vanity numbers, international numbers and other call center solutions that can enlarge your

Pituus : 158

Hienoa, sinun meta-kuvauksesi sisältää väliltä70 ja 160 kirjainta.
Avainsanat

toll free number, local did number, vanity number, international toll free number, call center solution, Virtual PBX, Virtual toll free Number

Hyvä, sinun sivullasi on meta -avainsanoja.
adv Advertorial

Do you want hide your ip address?

Surf anonymously, prevent hackers from acquiring your IP address, send anonymous email, and encrypt your Internet connection. High speed, ultra secure, and easy to use. Instant setup. Hide your ip address!
Open Graph (OG-tägit) tarjoavat mahdollisuuden merkitä verkkosivustojen sisältöä meta-tiedoilla. Hienoa, sinun sivu käyttää hyödyksi Open Graph protokollaa (OG meta prop).

Omaisuus Sisältö
title ForwardingMyCalls
type blog
url https://www.forwardingmycalls.net/
image https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/images/default-user-image.png
site_name ForwardingMyCalls
description TOLLFREE NUMBER ForwardingMyCalls is only successful wеbѕіtе thаt offers a Tоll Frее Numbers ѕеrvісе thаt іѕ оbtаіnаblе in 65+ Cоuntrіеѕ and work lосаllу tо bоth Mоbіlеѕ... LOCAL NUMBER ForwardingMyCalls ореn a new door tо markets and new орроrtunіtіеѕ with Lосаl Phоnе Numbеrѕ DID, DDI аnd Virtual Numbеrѕ. Wіth numbеrѕ аvаіlаblе in over 200... VANITY NUMBER Hаvіng a vаnіtу рhоnе numbеr rеаllу hеlрѕ уоur buѕіnеѕѕ іn ѕuсh a brand building рrосеѕѕ аnd allows your buѕіnеѕѕ to gеt еdgе оvеr its соmреtіtоrѕ. Thе vanity numbers... INTERNATIONAL NUMBER ForwardingMyCalls international numbers enhance a buѕіnеѕѕ оn a glоbаl ѕсаlе. Yоur businesses muѕt еѕtаblіѕh a rеlіаblе аnd ѕесurе tеlерhоnе system that dіrесtѕ... CALL CENTER SOLUTION Our Call сеntеr ѕеrvісе hеlрѕ to relieve thе ѕtrеѕѕ on уоur employees аnd hеlр your сuѕtоmеrѕ tо have a роѕіtіvе еxреrіеnсе whеn they саll to make an order... VIRTUAL PBX A virtual PBX is the modern alternative to costly, clunky PBX equipment that is tied to one
Otsikot
H1 H2 H3 H4 H5 H6
2 0 17 0 6 4
 • [H1] PSTN, Any IP PBX, Skype, Gmail
 • [H1] ADVANCED FEATURES TO EXPAND YOUR BUSINESS
 • [H3] TOLLFREE NUMBER
 • [H3] LOCAL NUMBER
 • [H3] VANITY NUMBER
 • [H3] INTERNATIONAL NUMBER
 • [H3] CALL CENTER SOLUTION
 • [H3] VIRTUAL PBX
 • [H3] ABOUT FMC
 • [H3] ADVANCED PBX FEATURES
 • [H3] Comprehensive Communication Solutions For Your Business
 • [H3] WHY CHOOSE US
 • [H3] SATISFACTION
 • [H3] QUALITY ASSURANCE
 • [H3] LATEST TECHNOGOLY
 • [H3] WE ARE DEDICATED TO OUR CLIENT’S SUCCESS
 • [H3] ALLOW CUSTOMER TO CALL YOUR BUSINESS FREE
 • [H3] CLIENT’S TESTIMONIALS
 • [H3] Create your fmc account
 • [H5] HOSTED IVR
 • [H5] Call Conferencing
 • [H5] CALL FORWARDING
 • [H5] NEVER MISS A CALL
 • [H5] CALL RECORDING
 • [H5] Real Time Monitering
 • [H6] Forwardingmycalls
 • [H6] HELPFUL LINKS
 • [H6] RECENT POSTS
 • [H6] CONNECT WITH US
Kuvat Emme löytäneet 56 yhtään kuvia tältä sivustolta. 3 Alt-attribuutit on tyhjiä tai poistettu. Lisää vaihtoehtoista tekstiä niin, että hakukoneet ymmärtävät paremmin kuvatesi sisällön.
adv Advertorial Exclusive Promo! Earn $25 For Free By Joining Payoneer click here!
Kirjain/HTML suhde Suhde : 3%

Tämän sivun / sivujen suhde teksti -> HTML on vähemmäinkuin 15 prosenttia, tämä tarkoittaa sitä, että luultavasti tulee tarvitsemaan lisää teksti sisältöä.
Flash Täydellistä!, Flash-sisältöä ei ole havaittu tällä sivulla.
html-dokumentti sivun sisälle (Iframe) Hienoa, Tällä sivulla ei ole Iframeja.
forwardingmycalls.net SEO avainsanat

Avainsana pilvi hunting virtual click vanity time unlimited calling blog works conferencing extensions management careers legal account services all routing calls home policy day international email supportforwardingmycallsnet number login buy companies partner call toll features free pbx view get voicemail solutions fax questions local forwardingmycalls numbers center how now business forwarding pricing
Avainsanojen johdonmukaisuus
Avainsana Sisältö Otsikko Avainsanat Kuvaus Otsikot
call 27 1 1 1 1
number 11 1 1 1 1
numbers 7 0 0 1 0
features 7 0 0 0 1
free 7 1 1 1 1
all 7 1 1 1 1

forwardingmycalls.net Käytettävyys

Url Sivusto : forwardingmycalls.net
Pituus : 21
Pikkukuva (favicon) forwardingmycalls.net favicon Hienoa, sinun sivulla on favicon (pikakuvake).
Tulostettavuus Emme löytäneet tulostusystävällistä CSS-palvelua.
Kieli Hyvä. Ilmoitettu kieli on en. en
Metatietosanastostandardi informaatio (DC) Tämä sivu ei käytä hyödyksi (DublinCore =DC) metatietosanastostandardi informaatiokuvausta.

forwardingmycalls.net Dokumentti

(dokumenttityyppi); Merkistökoodaus HTML 5
Koodaus/tietojenkäsittely Täydellistä. Ilmoitettu asiakirjan merkkijono on UTF-8.
W3C Voimassaolo Virheet : 88
Varoitukset : 71
forwardingmycalls.net W3C Voimassaolo
Sähköpostin yksityisyys Varoitus! Ainakin yksi sähköpostiosoite on löytynyt tavallisesta tekstistä. Käytä tätä ilmaista antispam suojausta piilottaaksesi sähköpostiosoitteet spämmereiltä.
HTML Epäonnistui Hienoa! Emme ole löytäneet vanhentuneita HTML-tunnisteita HTML-koodistasi.
Nopeus neuvot
1 Erinomaista, verkkosivustosi ei käytä sisäkkäisiä taulukoita.
0 Harmillista, Sivustosi käyttää sisäisiä tyylejä.
0 Harmillista, sivustossasi on liian monta CSS-tiedostoa (enemmänkuin4).
0 Harmillista, sivustossasi on liikaa JavaScript-tiedostoja (enemmänkuin6).
1 Täydellistä, Sivustosi hyödyntää gzipia.

forwardingmycalls.net Mobiili

Mobiili optimointi
1 Apple-kuvake
1 Meta Viewport -tunniste
1 Flash sisältö

forwardingmycalls.net Optimoi

XML Sivukartta Puuttuu

Sivustollasi ei ole XML-sivukarttaa - tämä voi olla ongelmallinen.

Sivukartta sisältää URL-osoitteita, jotka ovat käytettävissä indeksointiin ja voivat sisältää lisätietoja, kuten sivustosi uusimmat päivitykset, muutosten tiheydet ja URL-osoitteita. Tämä sallii hakukoneiden indeksoida sivuston älykkäästi.
Robots.txt Hienoa, sivustossasi on robots.txt-tiedosto.

forwardingmycalls.net Robot.txt   http://forwardingmycalls.net/robots.txt
Analyysit Hienoa, sivustossasi on analyysityökalu.

forwardingmycalls.net googleanalytics   Google Analytics

forwardingmycalls.net Sivuston nopeus


32 / 100    Nopeus   Pitäisi korjata:
Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia
Sivullasi on 3 uudelleenohjausta. Uudelleenohjaukset viivästyttävät sivun lataamista.

Vältä aloitussivun uudelleenohjauksia seuraavien uudelleenohjattujen URL-osoitteiden tapauksessa.

 • http://forwardingmycalls.net/
 • https://forwardingmycalls.net/
 • http://www.forwardingmycalls.net/
 • https://www.forwardingmycalls.net/
Näytä kuinka korjata
Lyhennä palvelimen vastausaikaa
Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,87 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. Suosituksistamme näet, miten voit tarkkailla ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

Näytä kuinka korjata
Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä
Sivullasi on 17 estävää ohjelmaresurssia ja 22 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:

 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/colpick.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/jquery/jquery-ui-themepicker.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://maps.google.com/maps/api/js?key=AIzaSyCUqX6ONPLbJpkOixfV_BvSub7PfDFVTWg&ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/js/modernizr.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/arforms.js?ver=2.7.3
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/js/icheck.min.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/js/jqBootstrapValidation.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.2.6
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.2.6
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/js/jquery.shuffle.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/js/controller.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=4.12

Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:

 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/css/colpick.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.2.6
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/style.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/css/header-im.css
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=4.12
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/arforms/maincss/maincss_105.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/css/bootstrap.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/css/arf_front.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/css/custom.css
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed%3A400%2C700%2C300
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Serif%3Aitalic
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat%3A700%2C400
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A500
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/css/font-awesome.min.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/css/font-awesome.css
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Abril+Fatface%3Aregular&ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
Näytä kuinka korjata
Optimoi kuvat
Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 991,5 kt (67 %:n lasku) optimoimalla kuvat.

 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/tollfree-number-img.jpg pakkaaminen voi säästää 196,4 kt (74 %:n lasku).
 • Pakkaaminen ja kohteen https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/call-conference.jpg koon muuttaminen voi säästää 132,4 kt (säästö 98 %).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/slider-bg.jpg pakkaaminen voi säästää 121 kt (54 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/why-chosse-us-1.jpg pakkaaminen voi säästää 118,8 kt (63 %:n lasku).
 • Pakkaaminen ja kohteen https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/never-miss-a-call.jpg koon muuttaminen voi säästää 84,1 kt (säästö 97 %).
 • Pakkaaminen ja kohteen https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/real-time-monitering.jpg koon muuttaminen voi säästää 78 kt (säästö 97 %).
 • Pakkaaminen ja kohteen https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/call-forwarding-feature.jpg koon muuttaminen voi säästää 71,2 kt (säästö 97 %).
 • Pakkaaminen ja kohteen https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/hosted-ivr.jpg koon muuttaminen voi säästää 49,9 kt (säästö 97 %).
 • Pakkaaminen ja kohteen https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/call-recording-feature.jpg koon muuttaminen voi säästää 49,9 kt (säästö 97 %).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/revslider/homepage/slider_bg2.jpg pakkaaminen voi säästää 16,9 kt (18 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/logo-sm.jpg pakkaaminen voi säästää 11 kt (72 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/06/logo-sm.jpg pakkaaminen voi säästää 10,6 kt (71 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/revslider/homepage/slider_bg2-1.jpg pakkaaminen voi säästää 6,6 kt (16 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/icon-set.png pakkaaminen voi säästää 4 kt (15 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/talkopt.png pakkaaminen voi säästää 2 kt (34 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/globe-i.png pakkaaminen voi säästää 1,8 kt (17 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/connect-line.png pakkaaminen voi säästää 1,7 kt (18 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/keypad-i.png pakkaaminen voi säästää 1,6 kt (19 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/05/section_color8.jpg pakkaaminen voi säästää 1,6 kt (14 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-6.png pakkaaminen voi säästää 1,5 kt (32 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-5.png pakkaaminen voi säästää 1,3 kt (39 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-2.png pakkaaminen voi säästää 1,2 kt (38 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-4.png pakkaaminen voi säästää 1,2 kt (32 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-3.png pakkaaminen voi säästää 1,2 kt (42 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/gmail-ico.png pakkaaminen voi säästää 1,1 kt (26 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/call-recording-i.png pakkaaminen voi säästää 1,1 kt (19 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/close-img.png pakkaaminen voi säästää 1 kt (72 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/voice-mail-to-email-i-1.png pakkaaminen voi säästää 1 kt (20 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/signup.png pakkaaminen voi säästää 1 kt (22 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/fax-to-email-i-1.png pakkaaminen voi säästää 1 002 t (18 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/call-forwarding-i-1.png pakkaaminen voi säästää 993 t (20 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] pakkaaminen voi säästää 987 t (60 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/unlimited-extension-i-1.png pakkaaminen voi säästää 973 t (18 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-1.png pakkaaminen voi säästää 968 t (31 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] pakkaaminen voi säästää 947 t (78 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] pakkaaminen voi säästää 914 t (80 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] pakkaaminen voi säästää 912 t (80 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] pakkaaminen voi säästää 909 t (75 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] pakkaaminen voi säästää 898 t (65 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/close-i.png pakkaaminen voi säästää 892 t (73 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/checkmark.png pakkaaminen voi säästää 884 t (77 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/any-i-2.png pakkaaminen voi säästää 879 t (79 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/eye.png pakkaaminen voi säästää 875 t (86 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/any-i-1.png pakkaaminen voi säästää 865 t (77 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/any-i-3.png pakkaaminen voi säästää 864 t (70 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/arrow-sm.png pakkaaminen voi säästää 860 t (84 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/plus.png pakkaaminen voi säästää 860 t (89 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/lines-1.png pakkaaminen voi säästää 860 t (86 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/line-color.png pakkaaminen voi säästää 860 t (86 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/transparent.png pakkaaminen voi säästää 855 t (92 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] pakkaaminen voi säästää 854 t (88 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/cart-i.png pakkaaminen voi säästää 792 t (27 %:n lasku).
Näytä kuinka korjata
  Harkitse korjaamista:
Hyödynnä selaimen välimuistia
Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

Käytä selaimen välimuistitoimintoa seuraaville resursseille:

 • https://maps.google.com/maps/api/js?key=AIzaSyCUqX6ONPLbJpkOixfV_BvSub7PfDFVTWg&ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 (30 minuuttia)
 • https://ssl.google-analytics.com/ga.js (2 tuntia)
 • https://embed.tawk.to/566b1015c9d916010fb15652/default (4 tuntia)
Näytä kuinka korjata
Pienennä CSS
Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsennystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 13,4 kt (17 %:n lasku) pienentämällä CSS-merkinnät.

 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/style.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 8,4 kt (16 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.2.6 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 2,2 kt (26 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/css/arf_front.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,2 kt (21 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/arforms/maincss/maincss_105.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1 kt (17 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/css/bootstrap.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 597 t (12 %:n lasku).
Näytä kuinka korjata
Pienennä JavaScript
Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsennystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 9,2 kt (32 %:n lasku) pienentämällä JavaScript.

 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/arforms.js?ver=2.7.3 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 6 kt (31 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/js/jqBootstrapValidation.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 2,6 kt (36 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/jquery/jquery-ui-themepicker.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 658 t (30 %:n lasku).
Näytä kuinka korjata
  3 Hyväksytyt säännöt
Näytä tiedot
Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää pakkauksen käyttöönotosta.

Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää HTML:n pienentämisestä.

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää näkyvän sisällön priorisoimisesta.


98 / 100    Käyttäjän kokemukset   Harkitse korjaamista:
Mitoita napautuskohteet oikein
Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, suurenna näitä napautuskohteita.

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

 • Napautuskohde <div id="slide-8-layer-33" class="tp-caption tp-resizeme im-5"></div> on lähellä 3 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <div id="slide-8-layer-39" class="tp-caption tp-…esizeme shed1">Get A WorldWide</div> on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <div id="slide-8-layer-2" class="tp-caption tp-…esizeme shed2">TOLLFREE NUMBER</div> on lähellä 2 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <div id="slide-8-layer-40" class="tp-caption tp-…esizeme shed3">and increase your business</div> on lähellä 2 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <div id="slide-8-layer-17" class="tp-caption t…sizeme chkimg"></div> on lähellä 3 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <span id="slide-8-layer-15" class="tp-caption tp-resizeme lis">Toll Free &amp; Lo…65+ Countries</span> on lähellä 3 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <div id="slide-8-layer-18" class="tp-caption t…sizeme chkimg"></div> on lähellä 5 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <span id="slide-8-layer-19" class="tp-caption tp-resizeme lis">Activate Now!…s in 3 Minutes</span> on lähellä 2 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <span id="slide-8-layer-19" class="tp-caption tp-resizeme lis">Activate Now!…s in 3 Minutes</span> on lähellä 2 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <div id="slide-8-layer-20" class="tp-caption t…sizeme chkimg"></div> on lähellä 5 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <span id="slide-8-layer-21" class="tp-caption tp-resizeme lis">Answer Calls Anywhere</span> on lähellä 3 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <div id="slide-8-layer-42" class="tp-caption t…sizeme chkimg"></div> on lähellä 4 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <span id="slide-8-layer-41" class="tp-caption tp-resizeme lis">Online Account Management</span> on lähellä 2 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <div id="slide-8-layer-22" class="tp-caption t…sizeme chkimg"></div> on lähellä 4 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <span id="slide-8-layer-23" class="tp-caption t…sizeme lis sm">No Setup Fees</span> on lähellä 2 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <div id="slide-8-layer-24" class="tp-caption t…sizeme chkimg"></div> on lähellä 2 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <span id="slide-8-layer-25" class="tp-caption t…izeme lis sm2">Cancel Anytime</span> on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
 • Napautuskohde <div class="owl-buttons"></div> on lähellä 1 muuta napautuskohdetta.
 • Napautuskohde <div class="owl-buttons"></div> on lähellä 1 muuta napautuskohdetta.
Näytä kuinka korjata
  4 Hyväksytyt säännöt
Näytä tiedot
Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja laajennusten välttämisen merkityksestä.

Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää näkymien määrittämisestä.

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi.

Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä.


forwardingmycalls.net web screenshot
40 / 100    Nopeus   Pitäisi korjata:
Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia
Sivullasi on 3 uudelleenohjausta. Uudelleenohjaukset viivästyttävät sivun lataamista.

Vältä aloitussivun uudelleenohjauksia seuraavien uudelleenohjattujen URL-osoitteiden tapauksessa.

 • http://forwardingmycalls.net/
 • https://forwardingmycalls.net/
 • http://www.forwardingmycalls.net/
 • https://www.forwardingmycalls.net/
Näytä kuinka korjata
Optimoi kuvat
Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 1,3 Mt (70 %:n lasku) optimoimalla kuvat.

 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/about-img.jpg pakkaaminen voi säästää 383,9 kt (78 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/tollfree-number-img.jpg pakkaaminen voi säästää 196,4 kt (74 %:n lasku).
 • Pakkaaminen ja kohteen https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/call-conference.jpg koon muuttaminen voi säästää 133,1 kt (säästö 98 %).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/slider-bg.jpg pakkaaminen voi säästää 121 kt (54 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/why-chosse-us-1.jpg pakkaaminen voi säästää 118,8 kt (63 %:n lasku).
 • Pakkaaminen ja kohteen https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/never-miss-a-call.jpg koon muuttaminen voi säästää 84,6 kt (säästö 98 %).
 • Pakkaaminen ja kohteen https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/real-time-monitering.jpg koon muuttaminen voi säästää 78,5 kt (säästö 98 %).
 • Pakkaaminen ja kohteen https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/call-forwarding-feature.jpg koon muuttaminen voi säästää 71,6 kt (säästö 98 %).
 • Pakkaaminen ja kohteen https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/hosted-ivr.jpg koon muuttaminen voi säästää 50,2 kt (säästö 98 %).
 • Pakkaaminen ja kohteen https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/call-recording-feature.jpg koon muuttaminen voi säästää 50,2 kt (säästö 97 %).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/revslider/homepage/slider_bg2.jpg pakkaaminen voi säästää 16,9 kt (18 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/logo-sm.jpg pakkaaminen voi säästää 11 kt (72 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/06/logo-sm.jpg pakkaaminen voi säästää 10,6 kt (71 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/revslider/homepage/slider_bg2-1.jpg pakkaaminen voi säästää 6,6 kt (16 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/icon-set.png pakkaaminen voi säästää 4 kt (15 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/talkopt.png pakkaaminen voi säästää 2 kt (34 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/globe-i.png pakkaaminen voi säästää 1,8 kt (17 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/connect-line.png pakkaaminen voi säästää 1,7 kt (18 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/keypad-i.png pakkaaminen voi säästää 1,6 kt (19 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/05/section_color8.jpg pakkaaminen voi säästää 1,6 kt (14 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-6.png pakkaaminen voi säästää 1,5 kt (32 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-5.png pakkaaminen voi säästää 1,3 kt (39 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-2.png pakkaaminen voi säästää 1,2 kt (38 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-4.png pakkaaminen voi säästää 1,2 kt (32 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-3.png pakkaaminen voi säästää 1,2 kt (42 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/gmail-ico.png pakkaaminen voi säästää 1,1 kt (26 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/call-recording-i.png pakkaaminen voi säästää 1,1 kt (19 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/images/skins/flat/blue.png pakkaaminen voi säästää 1 kt (41 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/close-img.png pakkaaminen voi säästää 1 kt (72 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/voice-mail-to-email-i-1.png pakkaaminen voi säästää 1 kt (20 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/signup.png pakkaaminen voi säästää 1 kt (22 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/fax-to-email-i-1.png pakkaaminen voi säästää 1 002 t (18 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/call-forwarding-i-1.png pakkaaminen voi säästää 993 t (20 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/unlimited-extension-i-1.png pakkaaminen voi säästää 973 t (18 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-1.png pakkaaminen voi säästää 968 t (31 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/close.png pakkaaminen voi säästää 912 t (82 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/search.png pakkaaminen voi säästää 906 t (73 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/arrow_right.png pakkaaminen voi säästää 894 t (84 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/arrow_left.png pakkaaminen voi säästää 893 t (85 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/close-i.png pakkaaminen voi säästää 892 t (73 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/quote.png pakkaaminen voi säästää 887 t (76 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/checkmark.png pakkaaminen voi säästää 884 t (77 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/gotop_icon.png pakkaaminen voi säästää 879 t (79 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/any-i-2.png pakkaaminen voi säästää 879 t (79 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/eye.png pakkaaminen voi säästää 875 t (86 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/any-i-1.png pakkaaminen voi säästää 865 t (77 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/any-i-3.png pakkaaminen voi säästää 864 t (70 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/arrow-sm.png pakkaaminen voi säästää 860 t (84 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/plus.png pakkaaminen voi säästää 860 t (89 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/lines-1.png pakkaaminen voi säästää 860 t (86 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/line-color.png pakkaaminen voi säästää 860 t (86 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/transparent.png pakkaaminen voi säästää 855 t (92 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/cart-i.png pakkaaminen voi säästää 792 t (27 %:n lasku).
Näytä kuinka korjata
  Harkitse korjaamista:
Hyödynnä selaimen välimuistia
Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

Käytä selaimen välimuistitoimintoa seuraaville resursseille:

 • https://maps.google.com/maps/api/js?key=AIzaSyCUqX6ONPLbJpkOixfV_BvSub7PfDFVTWg&ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 (30 minuuttia)
 • https://ssl.google-analytics.com/ga.js (2 tuntia)
 • https://embed.tawk.to/566b1015c9d916010fb15652/default (4 tuntia)
Näytä kuinka korjata
Lyhennä palvelimen vastausaikaa
Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,90 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. Suosituksistamme näet, miten voit tarkkailla ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

Näytä kuinka korjata
Pienennä CSS
Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsennystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 13,4 kt (17 %:n lasku) pienentämällä CSS-merkinnät.

 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/style.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 8,4 kt (16 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.2.6 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 2,2 kt (26 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/css/arf_front.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,2 kt (21 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/arforms/maincss/maincss_105.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1 kt (17 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/css/bootstrap.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 597 t (12 %:n lasku).
Näytä kuinka korjata
Pienennä JavaScript
Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsennystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 9,2 kt (32 %:n lasku) pienentämällä JavaScript.

 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/arforms.js?ver=2.7.3 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 6 kt (31 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/js/jqBootstrapValidation.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 2,6 kt (36 %:n lasku).
 • Resurssin https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/jquery/jquery-ui-themepicker.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 658 t (30 %:n lasku).
Näytä kuinka korjata
Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä
Sivullasi on 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:

 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/css/colpick.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
Näytä kuinka korjata
  3 Hyväksytyt säännöt
Näytä tiedot
Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää pakkauksen käyttöönotosta.

Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää HTML:n pienentämisestä.

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää näkyvän sisällön priorisoimisesta.


forwardingmycalls.net web screenshot

* Tulokset tallennetaan 30 sekunnin ajan. Jos olet tehnyt muutoksia sivullesi, odota 30 sekuntia, ennen kuin aloitat testin uudelleen.

forwardingmycalls.net Traffic Reports

Çok yakında bu özellik eklenecek!