Analisi sito web efund.pl

efund.pl favicon efund.pl

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online

Aprile 11 2022 efund.pl

Fundusze inwestycyjne, inwestycje online. fundusze inwestycyjne, inwestycje online.

Punteggio SEO
Punteggio di velocità
Punteggio del design

Efund.pl Rapporto sulle prestazioni SEO

39 lettere
Title

Perfetto, il tuo title contiene tra 10 e 70 caratteri.

40 lettere
Description

Grande, la tua meta description contiene tra 70 e 160 caratteri.

5 pezzo
Images

Abbiamo trovato 5 immagini in questa pagina web. 2 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.

73 %
Text/HTML Ratio

Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e piu alto di 70 percento, questo significa che il tuo sito web corre il rischio di essere considerata spam.

Flash

Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.

Iframe

Grande, non sono stati rilevati Iframes in questa pagina.

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online SEO Content

1 pezzo
H1
0 pezzo
H2
7 pezzo
H3
18 pezzo
H4
0 pezzo
H5
0 pezzo
H6

Headings

 • testo non trovato H1
 • INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE H3
 • USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI H3
 • INFORMACJE NA TEMAT KOSZTÓW, OPŁAT I PROWIZJI H3
 • ZASADY POSTĘPOWANIA Z REKLAMACJAMI UCZESTNIKÓW H3
 • ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW H3
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH H3
 • INFORMACJE DODATKOWE H3
 • 1) firma (nazwa) dystrybutora H4
 • 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa H4
 • 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy H4
 • 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia H4
 • 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora H4
 • 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem H4
 •     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych TFI: H4
 •     2. za pośrednictwem Serwisu Internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych TFI: H4
 • Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego H4
 • Usługi świadczone przez Moventum Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych: H4
 • Zasady Postępowania Stosowane przez Pracowników Moventum Sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/IVR H4
 • Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach poprzez: H4
 • Informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości; H4
 • Koszty, Opłaty i Prowizje H4
 • Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora H4
 • Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników: H4
 • Przetwarzanie danych osobowych H4
 • Zasady traktowania klientów – ogólne H4

Og Meta Properties

efund.pl SEO Links

In-page links

 • Internal Links 40%

 • External Links [Passing Juice 60%]

 • External Links [noFollow 0%]

efund.pl - Tabella dei collegamenti in-page

Anchor Link Type Juice
Polityce Plików Cookies http://efund.pl/./polityka-plikow-cookies Interno Passing Juice
Strona główna http://efund.pl/. Interno Passing Juice
Dokumenty http://efund.pl/./dokumenty Interno Passing Juice
Kontakt http://efund.pl/./kontakt Interno Passing Juice
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2templetonpl/efund/templetonpl/Login.app Externo Passing Juice
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2ing/efund/ing Externo Passing Juice
Lista obsługiwanych funduszy przez Moventum Sp. z o. o. w ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa http://efund.pl/./files/Lista_funduszy.pdf?1649683194 Interno Passing Juice
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi24.pl/int2nn/portal/nn/Login.app?mode=login&_ga=2.199819373. Externo Passing Juice
www.nntfi.pl http://nntfi.pl/ Externo Passing Juice
www.allianz.pl http://allianz.pl/ Externo Passing Juice
www.franklintempleton.pl http://franklintempleton.pl/ Externo Passing Juice
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-info Externo Passing Juice
TFI Allianz Polska S.A. https://allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-statuty-funduszy Externo Passing Juice
Templeton Asset Management (Poland) TFI. S.A. https://franklintempleton.pl/investor/materialy/prospekty-i-sprawozdania Externo Passing Juice
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych http://efund.pl/./files/Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf Interno Passing Juice
Akty prawne, https://knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/akty_p Externo Passing Juice
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show Externo Passing Juice
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne https://knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne Externo Passing Juice
O serwisie http://efund.pl/./o-serwisie Interno Passing Juice
Warunki ogólne http://efund.pl/./warunki-ogolne Interno Passing Juice

efund.pl SEO Keywords

Consistenza Keywords for Efund.pl

Keyword Contenuto Title Keywords Description Headings
moventum 62 0.png 0.png 0.png 1.png
lub 41 0.png 0.png 0.png 1.png
przez 35 0.png 0.png 0.png 1.png
klienta 34 0.png 0.png 0.png 1.png
uczestnictwa 33 0.png 0.png 0.png 1.png
oraz 23 0.png 0.png 0.png 1.png
funduszy 23 0.png 0.png 0.png 1.png
inwestycyjnych 21 0.png 0.png 0.png 1.png
dystrybutora 18 0.png 0.png 0.png 1.png
tfi 17 0.png 0.png 0.png 1.png
nie 17 0.png 0.png 0.png 1.png
pracownik 17 0.png 0.png 0.png 1.png

Keywords Cloud for efund.pl

ich X11 towarzystwa X8 pracownik X17 alternatywnymi X6 sposób X7 przez X35 usług X8 lub X41 może X11 tytułów X10 związku X6 zarządzaniu X6 klienta X34 danego X8 które X7 otwartych X8 interesów X16 klientów X15 przypadku X9 zbywaniu X8 funduszy X23 dystrybutora X18 funduszach X9 informacji X14 świadczenia X7 inwestycyjnymi X7 oraz X23 nie X17 odkupywaniu X8 uczestnictwa X33 jednostek X16 tym X7 celu X9 zleceń X7 pośrednictwa X7 się X6 moventum X62 prowadzi X6 zasady X8 inwestycyjnych X21 usługi X14 reklamacji X8 mogą X8 dla X9 funduszami X7 jest X11 informacje X12 tfi X17 niż X7 zakresie X6

efund.pl Usabilita

Url

8 Lunghezza

Encoding

Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.

Lingua

Buono. La tua lingua dichiarata . none.png

Deprecated HTML

Tags HTML deprecati sono tags HTML che non vengono piu utilizzati. Ti raccomandiamo di rimuoverli o sostituire questi tags HTML perche ora sono obsoleti.

Favicon

Grande, il tuo sito usa una favicon.

Email Privacy

Grande. Nessun indirizzo mail e stato trovato in plain text!

Dublin Core

Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.

Stampabilita

Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.

efund.pl Ottimizzazione

XHTML 1.0 Transitional
Design
Gzip
!
9
File
2
.css
2
.js
5
image

Standard W3C

 • Rapporti sulla qualità del W3C
 • Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables. Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables.
 • Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline. Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline.
 • Grande, il tuo sito web ha pochi file CSS. Grande, il tuo sito web ha pochi file CSS.
 • Perfetto, il tuo sito web ha pochi file JavaScript. Perfetto, il tuo sito web ha pochi file JavaScript.

Documento

 • Mobile Optimization
 • Apple Icon Apple Icon
 • Meta Viewport Tag Meta Viewport Tag
 • Robots.txt
 • Grande, il vostro sito ha un file robots.txt. Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
 • http://efund.pl/robots.txt efund.pl Robots.txt
 • Analytics
 • Grande, il vostro sito ha uno strumento di analisi dei dati. Grande, il vostro sito ha uno strumento di analisi dei dati.
 • Google Analytics googleanalytics

Efund.pl Website statica

 • efund.pl IP No efund.pl
 • Paese del popolare Poland
 • Time Zone Europe/Warsaw
 • ISP Netia

Statica del backlink

efund.pl Statica del backlink - 1
efund.pl Statica del backlink - 2

efund.pl Similar Sites & Alternatives

efund.pl Site Summary

informacje o dystrybutorze, usługi w zakresie dystrybucji, informacje na temat kosztów, opłat i prowizji, zasady postępowania z reklamacjami uczestników, zarządzanie konfliktem interesów, przetwarzanie danych osobowych, informacje dodatkowe, , 1) firma (nazwa) dystrybutora, 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia, 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora, 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem,     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych tfi:,     2. za pośrednictwem serwisu internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych tfi:, podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, usługi świadczone przez moventum sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:, zasady postępowania stosowane przez pracowników moventum sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/ivr, uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w funduszach/subfunduszach poprzez:, informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości;, koszty, opłaty i prowizje, podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora, zasady postępowania z reklamacjami uczestników:, przetwarzanie danych osobowych, zasady traktowania klientów – ogólne, ich, towarzystwa, pracownik, alternatywnymi, sposób, przez, usług, lub, może, tytułów, związku, zarządzaniu, klienta, danego, które, otwartych, interesów, klientów, przypadku, zbywaniu, funduszy, dystrybutora, funduszach, informacji, świadczenia, inwestycyjnymi, oraz, nie, odkupywaniu, uczestnictwa, jednostek, tym, celu, zleceń, pośrednictwa, się, moventum, prowadzi, zasady, inwestycyjnych, usługi, reklamacji, mogą, dla, funduszami, jest, informacje, tfi, niż, zakresie, efund.pl.