SEO Report

← Click om te updaten

Website beoordeling forwardingmycalls.net

 Gegenereerd op April 08 2019 03:25 AM Oude statistieken? UPDATE !

De score is 60/100


forwardingmycalls.net SEO Content

Title

Toll Free Number and Virtual Number Service Provider- Forwardingmycalls

Lengte : 71

Let op, uw title tag zou tussen de 10 en 70 karakters (spaties inbegrepen) moeten bevatten. Gebruik deze gratis tool om tekst lengte te berekenen.
adv Advertorial Get high maximum transfers into more than 20 currencies while saving up to 90% over local banks! TransferWise International Money Transfers!
Description

We have the best solutions such as toll free numbers, virtual PBX, vanity numbers, international numbers and other call center solutions that can enlarge your

Lengte : 158

Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.
Keywords

toll free number, local did number, vanity number, international toll free number, call center solution, Virtual PBX, Virtual toll free Number

Goed, uw bevat meta keywords.
adv Advertorial

Do you want hide your ip address?

Surf anonymously, prevent hackers from acquiring your IP address, send anonymous email, and encrypt your Internet connection. High speed, ultra secure, and easy to use. Instant setup. Hide your ip address!
Og Meta Properties Goed, uw page maakt gebruik van Og Properties.

Property Content
title ForwardingMyCalls
type blog
url https://www.forwardingmycalls.net/
image https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/images/default-user-image.png
site_name ForwardingMyCalls
description TOLLFREE NUMBER ForwardingMyCalls is only successful wеbѕіtе thаt offers a Tоll Frее Numbers ѕеrvісе thаt іѕ оbtаіnаblе in 65+ Cоuntrіеѕ and work lосаllу tо bоth Mоbіlеѕ... LOCAL NUMBER ForwardingMyCalls ореn a new door tо markets and new орроrtunіtіеѕ with Lосаl Phоnе Numbеrѕ DID, DDI аnd Virtual Numbеrѕ. Wіth numbеrѕ аvаіlаblе in over 200... VANITY NUMBER Hаvіng a vаnіtу рhоnе numbеr rеаllу hеlрѕ уоur buѕіnеѕѕ іn ѕuсh a brand building рrосеѕѕ аnd allows your buѕіnеѕѕ to gеt еdgе оvеr its соmреtіtоrѕ. Thе vanity numbers... INTERNATIONAL NUMBER ForwardingMyCalls international numbers enhance a buѕіnеѕѕ оn a glоbаl ѕсаlе. Yоur businesses muѕt еѕtаblіѕh a rеlіаblе аnd ѕесurе tеlерhоnе system that dіrесtѕ... CALL CENTER SOLUTION Our Call сеntеr ѕеrvісе hеlрѕ to relieve thе ѕtrеѕѕ on уоur employees аnd hеlр your сuѕtоmеrѕ tо have a роѕіtіvе еxреrіеnсе whеn they саll to make an order... VIRTUAL PBX A virtual PBX is the modern alternative to costly, clunky PBX equipment that is tied to one
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
2 0 17 0 6 4
 • [H1] PSTN, Any IP PBX, Skype, Gmail
 • [H1] ADVANCED FEATURES TO EXPAND YOUR BUSINESS
 • [H3] TOLLFREE NUMBER
 • [H3] LOCAL NUMBER
 • [H3] VANITY NUMBER
 • [H3] INTERNATIONAL NUMBER
 • [H3] CALL CENTER SOLUTION
 • [H3] VIRTUAL PBX
 • [H3] ABOUT FMC
 • [H3] ADVANCED PBX FEATURES
 • [H3] Comprehensive Communication Solutions For Your Business
 • [H3] WHY CHOOSE US
 • [H3] SATISFACTION
 • [H3] QUALITY ASSURANCE
 • [H3] LATEST TECHNOGOLY
 • [H3] WE ARE DEDICATED TO OUR CLIENT’S SUCCESS
 • [H3] ALLOW CUSTOMER TO CALL YOUR BUSINESS FREE
 • [H3] CLIENT’S TESTIMONIALS
 • [H3] Create your fmc account
 • [H5] HOSTED IVR
 • [H5] Call Conferencing
 • [H5] CALL FORWARDING
 • [H5] NEVER MISS A CALL
 • [H5] CALL RECORDING
 • [H5] Real Time Monitering
 • [H6] Forwardingmycalls
 • [H6] HELPFUL LINKS
 • [H6] RECENT POSTS
 • [H6] CONNECT WITH US
Afbeeldingen We vonden 56 afbeeldingen in de pagina. 3 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
adv Advertorial Exclusive Promo! Earn $25 For Free By Joining Payoneer click here!
Text/HTML Ratio Ratio : 3%

De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
Flash Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
Iframe Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.
forwardingmycalls.net SEO Keywords

Keywords Cloud numbers local login home virtual works supportforwardingmycallsnet forwardingmycalls legal number careers partner calling unlimited calls email business extensions companies policy features get day voicemail center all view how toll buy vanity time account solutions forwarding pricing pbx fax hunting now services conferencing routing international questions management call free blog click
Keywords Consistentie
Keyword Content Title Keywords Description Headings
call 27 1 1 1 1
number 11 1 1 1 1
numbers 7 0 0 1 0
features 7 0 0 0 1
free 7 1 1 1 1
all 7 1 1 1 1

forwardingmycalls.net Bruikbaarheid

Url Domein : forwardingmycalls.net
Lengte : 21
Favicon forwardingmycalls.net favicon Goed, uw website heeft een favicon.
Printbaarheid Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
Taal Goed. Uw ingestelde taal is en. en
Dublin Core Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.

forwardingmycalls.net Document

Doctype HTML 5
Encoding Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.
W3C Validiteit Fouten : 88
Waarschuwingen : 71
forwardingmycalls.net W3C Validiteit
E-mail Privacy Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte tekst. (voorkom spam!). Gebruik deze gratis antispam protector om e-mailadressen te verbergen voor spammers.
Niet ondersteunde HTML Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTMl tags gevonden in uw HTML.
Speed Tips
1 Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel.
0 Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles.
0 Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4).
0 Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6).
1 Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip.

forwardingmycalls.net Mobile

Mobile Optimization
1 Apple Icon
1 Meta Viewport Tag
1 Flash content

forwardingmycalls.net Optimalisatie

XML Sitemap Ontbrekend

Uw website heeft geen XML sitemap- dit kan problematisch zijn.

Een sitemap vermeld url's die beschikbaar zijn voor crawlen en kan extra informatie bevatten zoals uw laatste site-updates, frequentie van wijzigingen en het belang van de url's. Dit laat zoekmachines toe om de site intelligenter te doorzoeken.
Robots.txt Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.

forwardingmycalls.net Robot.txt   http://forwardingmycalls.net/robots.txt
Analytics Perfect, uw website heeft een analytics tool.

forwardingmycalls.net googleanalytics   Google Analytics

forwardingmycalls.net PageSpeed Insights


32 / 100    Snelheid   Dit moet worden gecorrigeerd:
Omleidingen op bestemmingspagina vermijden
Je pagina heeft 3 omleidingen. Omleidingen zorgen voor extra vertraging voordat de pagina kan worden geladen.

Voorkom omleidingen op de bestemmingspagina voor de volgende seriële reeks omgeleide URL's.

 • http://forwardingmycalls.net/
 • https://forwardingmycalls.net/
 • http://www.forwardingmycalls.net/
 • https://www.forwardingmycalls.net/
Informatie over de oplossing voor dit probleem
JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen
Je pagina heeft 17 blokkerende scriptbronnen en 22 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:

 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/colpick.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/jquery/jquery-ui-themepicker.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://maps.google.com/maps/api/js?key=AIzaSyCUqX6ONPLbJpkOixfV_BvSub7PfDFVTWg&ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/js/modernizr.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/arforms.js?ver=2.7.3
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/js/icheck.min.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/js/jqBootstrapValidation.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.2.6
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.2.6
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/js/jquery.shuffle.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/js/controller.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=4.12

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:

 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/css/colpick.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.2.6
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/style.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/css/header-im.css
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=4.12
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/arforms/maincss/maincss_105.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/css/bootstrap.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/css/arf_front.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/css/custom.css
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed%3A400%2C700%2C300
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Serif%3Aitalic
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat%3A700%2C400
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A500
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/css/font-awesome.min.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/css/font-awesome.css
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Abril+Fatface%3Aregular&ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
Informatie over de oplossing voor dit probleem
Afbeeldingen optimaliseren
Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

Optimaliseer de volgende afbeeldingen om de grootte ervan te verkleinen met 991,5 KB (een besparing van 67%).

 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/tollfree-number-img.jpg kan 196,4 KB besparen (een besparing van 74%).
 • Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/call-conference.jpg kan 132,4 KB besparen (een besparing van 98%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/slider-bg.jpg kan 121 KB besparen (een besparing van 54%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/why-chosse-us-1.jpg kan 118,8 KB besparen (een besparing van 63%).
 • Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/never-miss-a-call.jpg kan 84,1 KB besparen (een besparing van 97%).
 • Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/real-time-monitering.jpg kan 78 KB besparen (een besparing van 97%).
 • Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/call-forwarding-feature.jpg kan 71,2 KB besparen (een besparing van 97%).
 • Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/hosted-ivr.jpg kan 49,9 KB besparen (een besparing van 97%).
 • Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/call-recording-feature.jpg kan 49,9 KB besparen (een besparing van 97%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/revslider/homepage/slider_bg2.jpg kan 16,9 KB besparen (een besparing van 18%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/logo-sm.jpg kan 11 KB besparen (een besparing van 72%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/06/logo-sm.jpg kan 10,6 KB besparen (een besparing van 71%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/revslider/homepage/slider_bg2-1.jpg kan 6,6 KB besparen (een besparing van 16%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/icon-set.png kan 4 KB besparen (een besparing van 15%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/talkopt.png kan 2 KB besparen (een besparing van 34%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/globe-i.png kan 1,8 KB besparen (een besparing van 17%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/connect-line.png kan 1,7 KB besparen (een besparing van 18%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/keypad-i.png kan 1,6 KB besparen (een besparing van 19%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/05/section_color8.jpg kan 1,6 KB besparen (een besparing van 14%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-6.png kan 1,5 KB besparen (een besparing van 32%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-5.png kan 1,3 KB besparen (een besparing van 39%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-2.png kan 1,2 KB besparen (een besparing van 38%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-4.png kan 1,2 KB besparen (een besparing van 32%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-3.png kan 1,2 KB besparen (een besparing van 42%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/gmail-ico.png kan 1,1 KB besparen (een besparing van 26%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/call-recording-i.png kan 1,1 KB besparen (een besparing van 19%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/close-img.png kan 1 KB besparen (een besparing van 72%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/voice-mail-to-email-i-1.png kan 1 KB besparen (een besparing van 20%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/signup.png kan 1 KB besparen (een besparing van 22%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/fax-to-email-i-1.png kan 1.002 B besparen (een besparing van 18%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/call-forwarding-i-1.png kan 993 B besparen (een besparing van 20%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] kan 987 B besparen (een besparing van 60%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/unlimited-extension-i-1.png kan 973 B besparen (een besparing van 18%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-1.png kan 968 B besparen (een besparing van 31%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] kan 947 B besparen (een besparing van 78%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] kan 914 B besparen (een besparing van 80%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] kan 912 B besparen (een besparing van 80%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] kan 909 B besparen (een besparing van 75%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] kan 898 B besparen (een besparing van 65%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/close-i.png kan 892 B besparen (een besparing van 73%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/checkmark.png kan 884 B besparen (een besparing van 77%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/any-i-2.png kan 879 B besparen (een besparing van 79%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/eye.png kan 875 B besparen (een besparing van 86%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/any-i-1.png kan 865 B besparen (een besparing van 77%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/any-i-3.png kan 864 B besparen (een besparing van 70%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/arrow-sm.png kan 860 B besparen (een besparing van 84%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/plus.png kan 860 B besparen (een besparing van 89%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/lines-1.png kan 860 B besparen (een besparing van 86%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/line-color.png kan 860 B besparen (een besparing van 86%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/transparent.png kan 855 B besparen (een besparing van 92%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/[email protected] kan 854 B besparen (een besparing van 88%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/cart-i.png kan 792 B besparen (een besparing van 27%).
Informatie over de oplossing voor dit probleem
  Overweeg dit te corrigeren:
Gebruikmaken van browsercaching
Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

Maak gebruik van browsercaching voor de volgende cachebare bronnen:

 • https://maps.google.com/maps/api/js?key=AIzaSyCUqX6ONPLbJpkOixfV_BvSub7PfDFVTWg&ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 (30 minuten)
 • https://ssl.google-analytics.com/ga.js (2 uur)
 • https://embed.tawk.to/566b1015c9d916010fb15652/default (4 uur)
Informatie over de oplossing voor dit probleem
Reactietijd van server beperken
In onze test reageerde je server binnen 0,80 seconden.

Er zijn allerlei factoren die de reactietijd van je server kunnen verlengen. Lees onze aanbevelingen voor meer informatie over hoe je kunt controleren en meten waaraan je server de meeste tijd besteedt.

Informatie over de oplossing voor dit probleem
CSS verkleinen
Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

Verklein CSS voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 13,4 KB (een besparing van 17%).

 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/style.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 kan na comprimeren 8,4 KB besparen (een besparing van 16%).
 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.2.6 kan na comprimeren 2,2 KB besparen (een besparing van 26%).
 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/css/arf_front.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 kan na comprimeren 1,2 KB besparen (een besparing van 21%).
 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/arforms/maincss/maincss_105.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 kan na comprimeren 1 KB besparen (een besparing van 17%).
 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/css/bootstrap.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 kan na comprimeren 597 B besparen (een besparing van 12%).
Informatie over de oplossing voor dit probleem
JavaScript verkleinen
Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

Verklein JavaScript voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 9,2 KB (een besparing van 32%).

 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/arforms.js?ver=2.7.3 kan na comprimeren 6 KB besparen (een besparing van 31%).
 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/js/jqBootstrapValidation.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 kan na comprimeren 2,6 KB besparen (een besparing van 36%).
 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/jquery/jquery-ui-themepicker.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 kan na comprimeren 658 B besparen (een besparing van 30%).
Informatie over de oplossing voor dit probleem
  3 uitgevoerde regels
Details weergeven
Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over het inschakelen van compressie.

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van HTML.

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over het instellen van de prioriteit van zichtbare content.


98 / 100    Gebruikerservaring   Overweeg dit te corrigeren:
Geschikte formaten voor tikdoelen
Sommige links/knoppen op je webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op kan tikken op een touchscreen. Overweeg deze tikdoelen groter te maken om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk aanvullende tussenruimte vereist.

 • Het tikdoel <div id="slide-8-layer-33" class="tp-caption tp-resizeme im-5"></div> bevindt zich in de buurt van 3 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <div id="slide-8-layer-39" class="tp-caption tp-…esizeme shed1">Get A WorldWide</div> bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <div id="slide-8-layer-2" class="tp-caption tp-…esizeme shed2">TOLLFREE NUMBER</div> bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <div id="slide-8-layer-40" class="tp-caption tp-…esizeme shed3">and increase your business</div> bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <div id="slide-8-layer-17" class="tp-caption t…sizeme chkimg"></div> bevindt zich in de buurt van 3 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <span id="slide-8-layer-15" class="tp-caption tp-resizeme lis">Toll Free &amp; Lo…65+ Countries</span> bevindt zich in de buurt van 3 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <div id="slide-8-layer-18" class="tp-caption t…sizeme chkimg"></div> bevindt zich in de buurt van 5 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <span id="slide-8-layer-19" class="tp-caption tp-resizeme lis">Activate Now!…s in 3 Minutes</span> bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <span id="slide-8-layer-19" class="tp-caption tp-resizeme lis">Activate Now!…s in 3 Minutes</span> bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <div id="slide-8-layer-20" class="tp-caption t…sizeme chkimg"></div> bevindt zich in de buurt van 5 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <span id="slide-8-layer-21" class="tp-caption tp-resizeme lis">Answer Calls Anywhere</span> bevindt zich in de buurt van 3 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <div id="slide-8-layer-42" class="tp-caption t…sizeme chkimg"></div> bevindt zich in de buurt van 4 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <span id="slide-8-layer-41" class="tp-caption tp-resizeme lis">Online Account Management</span> bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <div id="slide-8-layer-22" class="tp-caption t…sizeme chkimg"></div> bevindt zich in de buurt van 4 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <span id="slide-8-layer-23" class="tp-caption t…sizeme lis sm">No Setup Fees</span> bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <div id="slide-8-layer-24" class="tp-caption t…sizeme chkimg"></div> bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <span id="slide-8-layer-25" class="tp-caption t…izeme lis sm2">Cancel Anytime</span> bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen final.
 • Het tikdoel <div class="owl-buttons"></div> bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.
 • Het tikdoel <div class="owl-buttons"></div> bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.
Informatie over de oplossing voor dit probleem
  4 uitgevoerde regels
Details weergeven
Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van het vermijden van plug-ins.

De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over het configureren van viewports.

Formaat van content aanpassen aan viewport

De content van je pagina past binnen de viewport. Meer informatie over het formaat van content aanpassen aan de viewport.

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over het gebruik van leesbare lettergrootten.


forwardingmycalls.net web screenshot
40 / 100    Snelheid   Dit moet worden gecorrigeerd:
Omleidingen op bestemmingspagina vermijden
Je pagina heeft 3 omleidingen. Omleidingen zorgen voor extra vertraging voordat de pagina kan worden geladen.

Voorkom omleidingen op de bestemmingspagina voor de volgende seriële reeks omgeleide URL's.

 • http://forwardingmycalls.net/
 • https://forwardingmycalls.net/
 • http://www.forwardingmycalls.net/
 • https://www.forwardingmycalls.net/
Informatie over de oplossing voor dit probleem
Afbeeldingen optimaliseren
Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

Optimaliseer de volgende afbeeldingen om de grootte ervan te verkleinen met 1,3 MB (een besparing van 70%).

 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/about-img.jpg kan 383,9 KB besparen (een besparing van 78%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/tollfree-number-img.jpg kan 196,4 KB besparen (een besparing van 74%).
 • Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/call-conference.jpg kan 133,1 KB besparen (een besparing van 98%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/slider-bg.jpg kan 121 KB besparen (een besparing van 54%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/why-chosse-us-1.jpg kan 118,8 KB besparen (een besparing van 63%).
 • Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/never-miss-a-call.jpg kan 84,6 KB besparen (een besparing van 98%).
 • Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/real-time-monitering.jpg kan 78,5 KB besparen (een besparing van 98%).
 • Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/call-forwarding-feature.jpg kan 71,6 KB besparen (een besparing van 98%).
 • Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/hosted-ivr.jpg kan 50,2 KB besparen (een besparing van 98%).
 • Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/call-recording-feature.jpg kan 50,2 KB besparen (een besparing van 97%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/revslider/homepage/slider_bg2.jpg kan 16,9 KB besparen (een besparing van 18%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/logo-sm.jpg kan 11 KB besparen (een besparing van 72%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/06/logo-sm.jpg kan 10,6 KB besparen (een besparing van 71%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/revslider/homepage/slider_bg2-1.jpg kan 6,6 KB besparen (een besparing van 16%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/icon-set.png kan 4 KB besparen (een besparing van 15%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/talkopt.png kan 2 KB besparen (een besparing van 34%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/globe-i.png kan 1,8 KB besparen (een besparing van 17%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/connect-line.png kan 1,7 KB besparen (een besparing van 18%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/keypad-i.png kan 1,6 KB besparen (een besparing van 19%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/05/section_color8.jpg kan 1,6 KB besparen (een besparing van 14%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-6.png kan 1,5 KB besparen (een besparing van 32%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-5.png kan 1,3 KB besparen (een besparing van 39%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-2.png kan 1,2 KB besparen (een besparing van 38%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-4.png kan 1,2 KB besparen (een besparing van 32%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-3.png kan 1,2 KB besparen (een besparing van 42%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/gmail-ico.png kan 1,1 KB besparen (een besparing van 26%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/call-recording-i.png kan 1,1 KB besparen (een besparing van 19%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/images/skins/flat/blue.png kan 1 KB besparen (een besparing van 41%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/close-img.png kan 1 KB besparen (een besparing van 72%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/voice-mail-to-email-i-1.png kan 1 KB besparen (een besparing van 20%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/signup.png kan 1 KB besparen (een besparing van 22%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/fax-to-email-i-1.png kan 1.002 B besparen (een besparing van 18%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/call-forwarding-i-1.png kan 993 B besparen (een besparing van 20%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/unlimited-extension-i-1.png kan 973 B besparen (een besparing van 18%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2017/05/img-1.png kan 968 B besparen (een besparing van 31%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/close.png kan 912 B besparen (een besparing van 82%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/search.png kan 906 B besparen (een besparing van 73%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/arrow_right.png kan 894 B besparen (een besparing van 84%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/arrow_left.png kan 893 B besparen (een besparing van 85%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/close-i.png kan 892 B besparen (een besparing van 73%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/quote.png kan 887 B besparen (een besparing van 76%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/checkmark.png kan 884 B besparen (een besparing van 77%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/gotop_icon.png kan 879 B besparen (een besparing van 79%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/any-i-2.png kan 879 B besparen (een besparing van 79%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/eye.png kan 875 B besparen (een besparing van 86%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/any-i-1.png kan 865 B besparen (een besparing van 77%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/any-i-3.png kan 864 B besparen (een besparing van 70%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/arrow-sm.png kan 860 B besparen (een besparing van 84%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/plus.png kan 860 B besparen (een besparing van 89%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/03/lines-1.png kan 860 B besparen (een besparing van 86%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/2016/10/line-color.png kan 860 B besparen (een besparing van 86%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/transparent.png kan 855 B besparen (een besparing van 92%).
 • Het comprimeren van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/images/cart-i.png kan 792 B besparen (een besparing van 27%).
Informatie over de oplossing voor dit probleem
  Overweeg dit te corrigeren:
Gebruikmaken van browsercaching
Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

Maak gebruik van browsercaching voor de volgende cachebare bronnen:

 • https://maps.google.com/maps/api/js?key=AIzaSyCUqX6ONPLbJpkOixfV_BvSub7PfDFVTWg&ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 (30 minuten)
 • https://ssl.google-analytics.com/ga.js (2 uur)
 • https://embed.tawk.to/566b1015c9d916010fb15652/default (4 uur)
Informatie over de oplossing voor dit probleem
Reactietijd van server beperken
In onze test reageerde je server binnen 0,85 seconden.

Er zijn allerlei factoren die de reactietijd van je server kunnen verlengen. Lees onze aanbevelingen voor meer informatie over hoe je kunt controleren en meten waaraan je server de meeste tijd besteedt.

Informatie over de oplossing voor dit probleem
CSS verkleinen
Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

Verklein CSS voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 13,4 KB (een besparing van 17%).

 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/themes/focuson-13/focuson/style.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 kan na comprimeren 8,4 KB besparen (een besparing van 16%).
 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.2.6 kan na comprimeren 2,2 KB besparen (een besparing van 26%).
 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/css/arf_front.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 kan na comprimeren 1,2 KB besparen (een besparing van 21%).
 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/uploads/arforms/maincss/maincss_105.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 kan na comprimeren 1 KB besparen (een besparing van 17%).
 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/css/bootstrap.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 kan na comprimeren 597 B besparen (een besparing van 12%).
Informatie over de oplossing voor dit probleem
JavaScript verkleinen
Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

Verklein JavaScript voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 9,2 KB (een besparing van 32%).

 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/arforms.js?ver=2.7.3 kan na comprimeren 6 KB besparen (een besparing van 31%).
 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/bootstrap/js/jqBootstrapValidation.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 kan na comprimeren 2,6 KB besparen (een besparing van 36%).
 • Het verkleinen van https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/js/jquery/jquery-ui-themepicker.js?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35 kan na comprimeren 658 B besparen (een besparing van 30%).
Informatie over de oplossing voor dit probleem
JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen
Je pagina heeft 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:

 • https://www.forwardingmycalls.net/wp-content/plugins/arforms/css/colpick.css?ver=0e0073293693ad907e0a20476bf06b35
Informatie over de oplossing voor dit probleem
  3 uitgevoerde regels
Details weergeven
Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over het inschakelen van compressie.

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van HTML.

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over het instellen van de prioriteit van zichtbare content.


forwardingmycalls.net web screenshot

*De resultaten worden 30 seconden in het cachegeheugen opgeslagen. Als u wijzigingen heeft aangebracht aan uw pagina, wacht u 30 seconden voordat u de test opnieuw uitvoert.

forwardingmycalls.net Traffic Reports

Çok yakında bu özellik eklenecek!