Avaliação do site efund.pl

efund.pl favicon efund.pl

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online

11 de Abril de 2022 efund.pl

Fundusze inwestycyjne, inwestycje online. fundusze inwestycyjne, inwestycje online.

Pontuação de SEO
Pontuação de velocidade
Pontuação do projeto

Efund.pl Relatório de desempenho de SEO

39 cartas
Título

Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.

40 cartas
Descrição

Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.

5 peça
Imagens

Encontrámos 5 imagens nesta página. 2 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.

73 %
Rácio Texto/HTML

O rácio de texto para código HTML desta página é maior que 70 porcento, o que significa que existe um risco elevado de ser considerada SPAM.

Flash

Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.

Iframe

Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online Conteúdo SEO

1 peça
H1
0 peça
H2
7 peça
H3
18 peça
H4
0 peça
H5
0 peça
H6

Cabeçalhos

 • texto não encontrado H1
 • INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE H3
 • USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI H3
 • INFORMACJE NA TEMAT KOSZTÓW, OPŁAT I PROWIZJI H3
 • ZASADY POSTĘPOWANIA Z REKLAMACJAMI UCZESTNIKÓW H3
 • ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW H3
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH H3
 • INFORMACJE DODATKOWE H3
 • 1) firma (nazwa) dystrybutora H4
 • 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa H4
 • 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy H4
 • 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia H4
 • 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora H4
 • 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem H4
 •     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych TFI: H4
 •     2. za pośrednictwem Serwisu Internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych TFI: H4
 • Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego H4
 • Usługi świadczone przez Moventum Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych: H4
 • Zasady Postępowania Stosowane przez Pracowników Moventum Sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/IVR H4
 • Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach poprzez: H4
 • Informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości; H4
 • Koszty, Opłaty i Prowizje H4
 • Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora H4
 • Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników: H4
 • Przetwarzanie danych osobowych H4
 • Zasady traktowania klientów – ogólne H4

Propriedades Og Meta

efund.pl Ligações SEO

Ligações para a própria página

 • Ligações internas 40%

 • Ligações externas [Passa sumo 60%]

 • Ligações externas [noFollow 0%]

efund.pl - Tabela de links in-page

Âncoras Link Tipo Sumo
Polityce Plików Cookies http://efund.pl/./polityka-plikow-cookies Internas Passa sumo
Strona główna http://efund.pl/. Internas Passa sumo
Dokumenty http://efund.pl/./dokumenty Internas Passa sumo
Kontakt http://efund.pl/./kontakt Internas Passa sumo
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2templetonpl/efund/templetonpl/Login.app Externas Passa sumo
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2ing/efund/ing Externas Passa sumo
Lista obsługiwanych funduszy przez Moventum Sp. z o. o. w ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa http://efund.pl/./files/Lista_funduszy.pdf?1649683194 Internas Passa sumo
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi24.pl/int2nn/portal/nn/Login.app?mode=login&_ga=2.199819373. Externas Passa sumo
www.nntfi.pl http://nntfi.pl/ Externas Passa sumo
www.allianz.pl http://allianz.pl/ Externas Passa sumo
www.franklintempleton.pl http://franklintempleton.pl/ Externas Passa sumo
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-info Externas Passa sumo
TFI Allianz Polska S.A. https://allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-statuty-funduszy Externas Passa sumo
Templeton Asset Management (Poland) TFI. S.A. https://franklintempleton.pl/investor/materialy/prospekty-i-sprawozdania Externas Passa sumo
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych http://efund.pl/./files/Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf Internas Passa sumo
Akty prawne, https://knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/akty_p Externas Passa sumo
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show Externas Passa sumo
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne https://knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne Externas Passa sumo
O serwisie http://efund.pl/./o-serwisie Internas Passa sumo
Warunki ogólne http://efund.pl/./warunki-ogolne Internas Passa sumo

efund.pl Palavras-chave SEO

Consistência das Palavras-chave for Efund.pl

Palavra-chave Conteúdo Título Palavras-chave Descrição Cabeçalhos
moventum 62 0.png 0.png 0.png 1.png
lub 41 0.png 0.png 0.png 1.png
przez 35 0.png 0.png 0.png 1.png
klienta 34 0.png 0.png 0.png 1.png
uczestnictwa 33 0.png 0.png 0.png 1.png
oraz 23 0.png 0.png 0.png 1.png
funduszy 23 0.png 0.png 0.png 1.png
inwestycyjnych 21 0.png 0.png 0.png 1.png
dystrybutora 18 0.png 0.png 0.png 1.png
tfi 17 0.png 0.png 0.png 1.png
nie 17 0.png 0.png 0.png 1.png
pracownik 17 0.png 0.png 0.png 1.png

Núvem de palavras-chave for efund.pl

otwartych X8 klientów X15 reklamacji X8 oraz X23 dla X9 sposób X7 klienta X34 towarzystwa X8 zasady X8 funduszach X9 usług X8 alternatywnymi X6 przez X35 tfi X17 związku X6 uczestnictwa X33 funduszy X23 pośrednictwa X7 może X11 mogą X8 informacje X12 zakresie X6 tym X7 nie X17 funduszami X7 które X7 usługi X14 interesów X16 lub X41 celu X9 dystrybutora X18 świadczenia X7 jest X11 zleceń X7 tytułów X10 zbywaniu X8 się X6 inwestycyjnymi X7 ich X11 inwestycyjnych X21 odkupywaniu X8 jednostek X16 danego X8 prowadzi X6 moventum X62 zarządzaniu X6 niż X7 pracownik X17 przypadku X9 informacji X14

efund.pl Usabilidade

Url

8 Cumprimento

Codificação

Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.

Língua

Otimo! A língua declarada deste site é . none.png

HTML obsoleto

Etiquetas HTML obsoletas são etiquetas que já não são usadas segundo as normas mais recentes. É recomendado que sejam removidas ou substituídas por outras etiquetas atualizadas.

Favicon

Ótimo, o site tem um favicon.

Privacidade do Email

Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!

Dublin Core

Esta página não tira vantagens do Dublin Core.

Facilidade de Impressão

Não encontrámos CSS apropriado para impressão.

efund.pl Otimização

XHTML 1.0 Transitional
Design
Gzip
!
9
arquivos
2
.css
2
.js
5
image

Padrão W3C

 • Relatórios de Qualidade W3C
 • Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas.
 • Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML.
 • Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. Boa, o site usa poucos ficheiros CSS.
 • Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript. Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript.

Documento

 • Otimização para dispositivos móveis
 • Icon Apple Icon Apple
 • Meta Viewport Tag Meta Viewport Tag
 • Robots.txt
 • Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt. Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
 • http://efund.pl/robots.txt efund.pl Robots.txt
 • Analytics
 • Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de atividade. Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de atividade.
 • Google Analytics googleanalytics

Efund.pl Website Estático

 • efund.pl IP No 195.47.203.101
 • País de Popularidade Poland
 • Time Zone Europe/Warsaw
 • ISP Netia

Estática do backlink

efund.pl Estática do backlink - 1
efund.pl Estática do backlink - 2

efund.pl Similar Sites & Alternatives

efund.pl Site Summary

, 1) firma (nazwa) dystrybutora, 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia, 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora, 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem,     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych tfi:,     2. za pośrednictwem serwisu internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych tfi:, podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, usługi świadczone przez moventum sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:, zasady postępowania stosowane przez pracowników moventum sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/ivr, uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w funduszach/subfunduszach poprzez:, informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości;, koszty, opłaty i prowizje, podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora, zasady postępowania z reklamacjami uczestników:, przetwarzanie danych osobowych, zasady traktowania klientów – ogólne, informacje o dystrybutorze, usługi w zakresie dystrybucji, informacje na temat kosztów, opłat i prowizji, zasady postępowania z reklamacjami uczestników, zarządzanie konfliktem interesów, przetwarzanie danych osobowych, informacje dodatkowe, otwartych, klientów, reklamacji, oraz, dla, sposób, klienta, towarzystwa, zasady, funduszach, usług, alternatywnymi, przez, tfi, związku, uczestnictwa, funduszy, pośrednictwa, może, mogą, informacje, zakresie, tym, nie, funduszami, które, usługi, interesów, lub, celu, dystrybutora, świadczenia, jest, zleceń, tytułów, zbywaniu, się, inwestycyjnymi, ich, inwestycyjnych, odkupywaniu, jednostek, danego, prowadzi, moventum, zarządzaniu, niż, pracownik, przypadku, informacji, efund.pl.