Обзор веб-сайта efund.pl

efund.pl favicon efund.pl

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online

11 Апреля 2022 {Hour}:{Minute} efund.pl

Fundusze inwestycyjne, inwestycje online. fundusze inwestycyjne, inwestycje online.

SEO Оценка
Скорость Оценка
Дизайн Оценка

Efund.pl Отчет по эффективности SEO

39 письма
Заголовок страницы

Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.

40 письма
Описание страницы

Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 70 до 160 символов.

5 кусок
Картинки

Мы нашли 5 картинок на этом веб-сайте. 2 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.

73 %
Соотношение Контент/HTML

Соотношение текста в коде HTML у этой страницы больше чем 70 процентов, это означает, что страница может являтся спамом.

Flash

Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.

Iframe

Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online СЕО Контент

1 кусок
H1
0 кусок
H2
7 кусок
H3
18 кусок
H4
0 кусок
H5
0 кусок
H6

Заголовки

 • текст не найден H1
 • INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE H3
 • USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI H3
 • INFORMACJE NA TEMAT KOSZTÓW, OPŁAT I PROWIZJI H3
 • ZASADY POSTĘPOWANIA Z REKLAMACJAMI UCZESTNIKÓW H3
 • ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW H3
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH H3
 • INFORMACJE DODATKOWE H3
 • 1) firma (nazwa) dystrybutora H4
 • 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa H4
 • 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy H4
 • 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia H4
 • 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora H4
 • 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem H4
 •     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych TFI: H4
 •     2. za pośrednictwem Serwisu Internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych TFI: H4
 • Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego H4
 • Usługi świadczone przez Moventum Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych: H4
 • Zasady Postępowania Stosowane przez Pracowników Moventum Sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/IVR H4
 • Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach poprzez: H4
 • Informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości; H4
 • Koszty, Opłaty i Prowizje H4
 • Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora H4
 • Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników: H4
 • Przetwarzanie danych osobowych H4
 • Zasady traktowania klientów – ogólne H4

Og Meta Properties

efund.pl СЕО ссылки

Внутренние ссылки

 • Внутренние ссылки 40%

 • Внешние ссылки [Передает вес 60%]

 • Внешние ссылки [noFollow 0%]

efund.pl - Таблица внутренних ссылок

Анкор Link Тип Вес ссылки
Polityce Plików Cookies http://efund.pl/./polityka-plikow-cookies Внутренняя Передает вес
Strona główna http://efund.pl/. Внутренняя Передает вес
Dokumenty http://efund.pl/./dokumenty Внутренняя Передает вес
Kontakt http://efund.pl/./kontakt Внутренняя Передает вес
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2templetonpl/efund/templetonpl/Login.app Внешняя Передает вес
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2ing/efund/ing Внешняя Передает вес
Lista obsługiwanych funduszy przez Moventum Sp. z o. o. w ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa http://efund.pl/./files/Lista_funduszy.pdf?1649683194 Внутренняя Передает вес
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi24.pl/int2nn/portal/nn/Login.app?mode=login&_ga=2.199819373. Внешняя Передает вес
www.nntfi.pl http://nntfi.pl/ Внешняя Передает вес
www.allianz.pl http://allianz.pl/ Внешняя Передает вес
www.franklintempleton.pl http://franklintempleton.pl/ Внешняя Передает вес
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-info Внешняя Передает вес
TFI Allianz Polska S.A. https://allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-statuty-funduszy Внешняя Передает вес
Templeton Asset Management (Poland) TFI. S.A. https://franklintempleton.pl/investor/materialy/prospekty-i-sprawozdania Внешняя Передает вес
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych http://efund.pl/./files/Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf Внутренняя Передает вес
Akty prawne, https://knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/akty_p Внешняя Передает вес
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show Внешняя Передает вес
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne https://knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne Внешняя Передает вес
O serwisie http://efund.pl/./o-serwisie Внутренняя Передает вес
Warunki ogólne http://efund.pl/./warunki-ogolne Внутренняя Передает вес

efund.pl Ключевые слова

Содержание ключевых слов for Efund.pl

Ключевое слово Контент Заголовок страницы Ключевые слова Описание страницы Заголовки
moventum 62 0.png 0.png 0.png 1.png
lub 41 0.png 0.png 0.png 1.png
przez 35 0.png 0.png 0.png 1.png
klienta 34 0.png 0.png 0.png 1.png
uczestnictwa 33 0.png 0.png 0.png 1.png
oraz 23 0.png 0.png 0.png 1.png
funduszy 23 0.png 0.png 0.png 1.png
inwestycyjnych 21 0.png 0.png 0.png 1.png
dystrybutora 18 0.png 0.png 0.png 1.png
tfi 17 0.png 0.png 0.png 1.png
nie 17 0.png 0.png 0.png 1.png
pracownik 17 0.png 0.png 0.png 1.png

Облако ключевых слов for efund.pl

funduszami X7 klienta X34 informacje X12 zasady X8 zakresie X6 uczestnictwa X33 tym X7 nie X17 zarządzaniu X6 może X11 tfi X17 odkupywaniu X8 danego X8 przypadku X9 niż X7 reklamacji X8 ich X11 klientów X15 tytułów X10 interesów X16 usługi X14 celu X9 pośrednictwa X7 usług X8 sposób X7 się X6 zbywaniu X8 inwestycyjnych X21 otwartych X8 alternatywnymi X6 moventum X62 świadczenia X7 towarzystwa X8 funduszy X23 pracownik X17 przez X35 inwestycyjnymi X7 funduszach X9 jednostek X16 lub X41 informacji X14 mogą X8 oraz X23 które X7 dystrybutora X18 zleceń X7 jest X11 dla X9 prowadzi X6 związku X6

efund.pl Юзабилити

Домен

8 Длина

Кодировка

Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: . none.png

Устаревший HTML

Устаревшие HTML теги - это теги, которые никогда больше не будут используются. Рекомендуется удалить, либо заменить их на CSS правила.

Favicon

Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Dublin Core

Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Пригодность для печати

Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

efund.pl Оптимизация

XHTML 1.0 Transitional
Design
Gzip
!
9
файлы
2
.css
2
.js
5
image

Стандарт W3C

 • W3C отчеты о качестве
 • Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц. Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.
 • Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.
 • Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов. Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.
 • Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов. Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.

Документ

 • Оптимизация под моб. телефон
 • Apple иконки Apple иконки
 • Meta Viewport Тэг Meta Viewport Тэг
 • Robots.txt
 • Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt. Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
 • http://efund.pl/robots.txt efund.pl Robots.txt
 • Аналитика
 • Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические программы. Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические программы.
 • Google Analytics googleanalytics

Efund.pl Website статика

 • efund.pl IP No 195.47.203.101
 • Страна Популярных Poland
 • Time Zone Europe/Warsaw
 • ISP Netia

Статика обратных ссылок

efund.pl Статика обратных ссылок - 1
efund.pl Статика обратных ссылок - 2

efund.pl Similar Sites & Alternatives

efund.pl Site Summary

1) firma (nazwa) dystrybutora, 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia, 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora, 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem,     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych tfi:,     2. za pośrednictwem serwisu internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych tfi:, podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, usługi świadczone przez moventum sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:, zasady postępowania stosowane przez pracowników moventum sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/ivr, uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w funduszach/subfunduszach poprzez:, informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości;, koszty, opłaty i prowizje, podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora, zasady postępowania z reklamacjami uczestników:, przetwarzanie danych osobowych, zasady traktowania klientów – ogólne, informacje o dystrybutorze, usługi w zakresie dystrybucji, informacje na temat kosztów, opłat i prowizji, zasady postępowania z reklamacjami uczestników, zarządzanie konfliktem interesów, przetwarzanie danych osobowych, informacje dodatkowe, , funduszami, klienta, informacje, zasady, zakresie, uczestnictwa, tym, nie, zarządzaniu, może, tfi, odkupywaniu, danego, przypadku, niż, reklamacji, ich, klientów, tytułów, interesów, usługi, celu, pośrednictwa, usług, sposób, się, zbywaniu, inwestycyjnych, otwartych, alternatywnymi, moventum, świadczenia, towarzystwa, funduszy, pracownik, przez, inwestycyjnymi, funduszach, jednostek, lub, informacji, mogą, oraz, które, dystrybutora, zleceń, jest, dla, prowadzi, związku, efund.pl.