Website beoordeling efund.pl

efund.pl favicon efund.pl

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online

April 11 2022 efund.pl

Fundusze inwestycyjne, inwestycje online. fundusze inwestycyjne, inwestycje online.

SEO-score
Snelheidsscore
Ontwerpscore

Efund.pl SEO-prestatierapport

39 brieven
Title

Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.

40 brieven
Description

Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.

5 stuk
Afbeeldingen

We vonden 5 afbeeldingen in de pagina. 2 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.

73 %
Text/HTML Ratio

De ratio van text tot HTML code is meer dan 70 procent, uw pagina kan worden gezien als spam.

Flash

Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.

Iframe

Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.

eFund.pl - Fundusze Inwestycyjne online SEO Content

1 stuk
H1
0 stuk
H2
7 stuk
H3
18 stuk
H4
0 stuk
H5
0 stuk
H6

Headings

 • tekst niet gevonden H1
 • INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE H3
 • USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI H3
 • INFORMACJE NA TEMAT KOSZTÓW, OPŁAT I PROWIZJI H3
 • ZASADY POSTĘPOWANIA Z REKLAMACJAMI UCZESTNIKÓW H3
 • ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW H3
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH H3
 • INFORMACJE DODATKOWE H3
 • 1) firma (nazwa) dystrybutora H4
 • 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa H4
 • 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy H4
 • 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia H4
 • 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora H4
 • 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem H4
 •     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych TFI: H4
 •     2. za pośrednictwem Serwisu Internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych TFI: H4
 • Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego H4
 • Usługi świadczone przez Moventum Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych: H4
 • Zasady Postępowania Stosowane przez Pracowników Moventum Sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/IVR H4
 • Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach poprzez: H4
 • Informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości; H4
 • Koszty, Opłaty i Prowizje H4
 • Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora H4
 • Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników: H4
 • Przetwarzanie danych osobowych H4
 • Zasady traktowania klientów – ogólne H4

Og Meta Properties

efund.pl SEO Links

In-page links

 • Interne Links 40%

 • Externe Links [doFollow 60%]

 • Externe Links [noFollow 0%]

efund.pl - In-page links tabel

Ankertekst Link Type samenstelling
Polityce Plików Cookies http://efund.pl/./polityka-plikow-cookies Intern doFollow
Strona główna http://efund.pl/. Intern doFollow
Dokumenty http://efund.pl/./dokumenty Intern doFollow
Kontakt http://efund.pl/./kontakt Intern doFollow
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2templetonpl/efund/templetonpl/Login.app Extern doFollow
Transakcje online https://moventum.com.pl/int2ing/efund/ing Extern doFollow
Lista obsługiwanych funduszy przez Moventum Sp. z o. o. w ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa http://efund.pl/./files/Lista_funduszy.pdf?1649683194 Intern doFollow
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi24.pl/int2nn/portal/nn/Login.app?mode=login&_ga=2.199819373. Extern doFollow
www.nntfi.pl http://nntfi.pl/ Extern doFollow
www.allianz.pl http://allianz.pl/ Extern doFollow
www.franklintempleton.pl http://franklintempleton.pl/ Extern doFollow
NN Investment Partners TFI S.A. https://nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-info Extern doFollow
TFI Allianz Polska S.A. https://allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-statuty-funduszy Extern doFollow
Templeton Asset Management (Poland) TFI. S.A. https://franklintempleton.pl/investor/materialy/prospekty-i-sprawozdania Extern doFollow
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych http://efund.pl/./files/Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf Intern doFollow
Akty prawne, https://knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/akty_p Extern doFollow
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show Extern doFollow
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne https://knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne Extern doFollow
O serwisie http://efund.pl/./o-serwisie Intern doFollow
Warunki ogólne http://efund.pl/./warunki-ogolne Intern doFollow

efund.pl SEO Keywords

Keywords Consistentie for Efund.pl

Keyword Content Title Keywords Description Headings
moventum 62 0.png 0.png 0.png 1.png
lub 41 0.png 0.png 0.png 1.png
przez 35 0.png 0.png 0.png 1.png
klienta 34 0.png 0.png 0.png 1.png
uczestnictwa 33 0.png 0.png 0.png 1.png
oraz 23 0.png 0.png 0.png 1.png
funduszy 23 0.png 0.png 0.png 1.png
inwestycyjnych 21 0.png 0.png 0.png 1.png
dystrybutora 18 0.png 0.png 0.png 1.png
tfi 17 0.png 0.png 0.png 1.png
nie 17 0.png 0.png 0.png 1.png
pracownik 17 0.png 0.png 0.png 1.png

Keywords Cloud for efund.pl

jest X11 jednostek X16 przez X35 ich X11 może X11 związku X6 przypadku X9 dystrybutora X18 usługi X14 świadczenia X7 pracownik X17 inwestycyjnymi X7 lub X41 informacje X12 reklamacji X8 które X7 klientów X15 zasady X8 interesów X16 funduszami X7 moventum X62 prowadzi X6 zarządzaniu X6 otwartych X8 informacji X14 nie X17 funduszy X23 celu X9 inwestycyjnych X21 niż X7 klienta X34 tym X7 się X6 tytułów X10 zakresie X6 uczestnictwa X33 alternatywnymi X6 danego X8 zbywaniu X8 funduszach X9 zleceń X7 mogą X8 usług X8 dla X9 tfi X17 oraz X23 sposób X7 towarzystwa X8 odkupywaniu X8 pośrednictwa X7

efund.pl Bruikbaarheid

Url

8 Lengte

Encoding

Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.

Taal

Goed. Uw ingestelde taal is . none.png

Niet ondersteunde HTML

We hebben niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML, we adviseren u deze te verwijderen.

Favicon

Goed, uw website heeft een favicon.

E-mail Privacy

Geweldig er is geen e-mail adres gevonden als platte tekst!

Dublin Core

Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.

Printbaarheid

Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.

efund.pl Optimalisatie

XHTML 1.0 Transitional
Design
Gzip
!
9
bestanden
2
.css
2
.js
5
image

W3C-standaard

 • W3C-kwaliteitsrapporten
 • Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel. Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel.
 • Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles.
 • Geweldig, uw website heeft een correct aantal CSS bestanden. Geweldig, uw website heeft een correct aantal CSS bestanden.
 • Perfect, uw website heeft een correct aantal JavaScript bestanden. Perfect, uw website heeft een correct aantal JavaScript bestanden.

Document

 • Mobile Optimization
 • Apple Icon Apple Icon
 • Meta Viewport Tag Meta Viewport Tag
 • Robots.txt
 • Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand. Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
 • http://efund.pl/robots.txt efund.pl Robots.txt
 • Analytics
 • Perfect, uw website heeft een analytics tool. Perfect, uw website heeft een analytics tool.
 • Google Analytics googleanalytics

Efund.pl Website Statica

 • efund.pl IP No 195.47.203.101
 • Land van populair Poland
 • Time Zone Europe/Warsaw
 • ISP Netia

Backlink Statics

efund.pl Backlink Statics - 1
efund.pl Backlink Statics - 2

efund.pl Similar Sites & Alternatives

efund.pl Site Summary

informacje o dystrybutorze, usługi w zakresie dystrybucji, informacje na temat kosztów, opłat i prowizji, zasady postępowania z reklamacjami uczestników, zarządzanie konfliktem interesów, przetwarzanie danych osobowych, informacje dodatkowe, , 1) firma (nazwa) dystrybutora, 2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, 3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, 4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia, 5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora, 6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem,     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych tfi:,     2. za pośrednictwem serwisu internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych tfi:, podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, usługi świadczone przez moventum sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:, zasady postępowania stosowane przez pracowników moventum sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/ivr, uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w funduszach/subfunduszach poprzez:, informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości;, koszty, opłaty i prowizje, podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora, zasady postępowania z reklamacjami uczestników:, przetwarzanie danych osobowych, zasady traktowania klientów – ogólne, jest, jednostek, przez, ich, może, związku, przypadku, dystrybutora, usługi, świadczenia, pracownik, inwestycyjnymi, lub, informacje, reklamacji, które, klientów, zasady, interesów, funduszami, moventum, prowadzi, zarządzaniu, otwartych, informacji, nie, funduszy, celu, inwestycyjnych, niż, klienta, tym, się, tytułów, zakresie, uczestnictwa, alternatywnymi, danego, zbywaniu, funduszach, zleceń, mogą, usług, dla, tfi, oraz, sposób, towarzystwa, odkupywaniu, pośrednictwa, efund.pl.